spook

Douglas G. Wilson douglas at NB.NET
Mon Mar 26 05:13:11 UTC 2012


On 3/26/2012 12:00 AM, Wilson Gray wrote:
> ---------------------- Information from the mail header -----------------------
> Sender:    American Dialect Society<ADS-L at LISTSERV.UGA.EDU>
> Poster:    Wilson Gray<hwgray at GMAIL.COM>
> Subject:   Re: spook
> -------------------------------------------------------------------------------
>
> I was considering a possible connection with Dutch
>  ....
--

 From on-line _Woordenboek der Nederlandsche Taal_:

http://gtb.inl.nl/

<<

SPOOK

Woordsoort: znw.(o.)

Modern lemma: spook
znw. onz. Mnd. spôk, spûk, hd. spûk (uit het ndd.), vroeger ook spuch.
Van Spoken.
↪1. Voorteeken, voorspook. In dezen zin niet meer in gebruik.
–↪2. Bovennatuurlijke, gewoonlijk nachtelijke en angstwekkende
verschijning; inzonderheid rondwarende geest van een gestorvene.
↪— In toepassing op een droomverschijning.
↪— In toepassing op een hersenschim of waanvoorstelling.
— Spoken zien, niet bestaande gevaren duchten.
–↪3. Helsche geest, booze geest, demon. In dezen zin niet meer in gebruik.
↪— In toepassing op den Dood.
4. Vogelverschrikker. In Gron. (TER LAAN).
↪5. Onuitstaanbare vrouw of meisje.
↪6. Bleek en mager of zeer leelijk persoon. In het Zuiden.
↪7. Dartel en schalksch kind of meisje. In het Zuiden (DE BO [1873];
RUTTEN [1890]; CORN.-VERVL.; TEIRL., Z. O.-Vl.).
↪8. In een verouderd collectief gebruik: booze geesten; monsters;
griezelig ongedierte.
↪9. Het verschijnen van een spook of van spoken (in de bet. 2),
spokerij. In dezen zin niet meer in gebruik.
↪10. Bij HOOFT ook: bovennatuurlijke verschijnselen van goddelijken aard.
↪11. Drukte; ophef; bombarie. In dezen zin niet meer in gebruik.
↪12. In de aanhaling: bedrijf dat overlast veroorzaakt, gedonderjaag.
–13. Als naam voor enkele diersoorten.
↪a. Voor de op takjes gelijkende sprinkhanen van het geslacht Mantis;
spooksprinkhaan.
↪b. Voor zekere weekdieren uit tropische zeeën met grillig geteekende
hoornschelpen.

 >>

... a lot like English "spook" (which apparently came from the Dutch,
after all). Covers supernatural beings, also various persons and also
scarecrows.

Discussion of etymology of the Dutch word:

http://etymologiebank.nl/trefwoord/spook

-- Doug Wilson

------------------------------------------------------------
The American Dialect Society - http://www.americandialect.org



More information about the Ads-l mailing list