ELL: Mercator Documents de treball n�3/ Mercator Working papers n�3

Mercator mercator at CIEMEN.ORG
Thu Jun 7 10:29:47 UTC 2001


Us informem que ja podeu trobar a la nostra pàgina web
http://www.troc.es/ciemen/mercator el Document de Treball de Mercator nº3 "L
'estatus polític de la llengua romaní a Europa", de Peter Bakker i Marcia
Rooker.


Aquesta col·lecció de treballs de petit format es poden rebre també en
format paper, tot fent-nos arribar la següent fitxa de subscripció:
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A LES PUBLICACIONS MERCATOR-LEGISLACIÓ
Escriviu aquí qualsevol canvi d'adreça:Nom:........................................................................
.......................................................

Nom de l'entitat, associació, organització,
etc:...............................................................

............................................................................
............................................................

Adreça:.....................................................................
......................................................
Codi Postal:................................

País,
Estat.......................................................................
...............................................

Telèfon:...............................................
Fax:.......................................................

Adreça electrònica:..................................................

   No, no estic interessat en rebre periòdicament les publicacions Mercator.


      Estic interessat en rebre periòdicament i per correu postal:

· el Butlletí Mercator

· els Documents de Treball Mercator

· altresThe new Mercator Working Paper nº3, "The political status of the romani
language in Europe", by Peter Bakker and Marcia Rooker, is already on line.
You can find it in our web-site http://www.troc.es/ciemen/mercator .

You can receive this collection in hard format, sending us the following
subscription reply sheet.

SUBSCRIPTION REPLY SHEET - MERCATOR- LEGISLATION
Please indicate here any change in your address:Name:.......................................................................
......................................................

Name of the organization, association,institution,
etc.:.................................................

............................................................................
...........................................................

Address:....................................................................
.....................................................

Postal
Code:.......................................................................
...........................................

Country,
State:......................................................................
.........................................

Telephone:.............................................   Fax:
.............................................................

E-mail address:.......................................... ?   No, I'm not interested in periodically receiving the Mercator
Publications.

 ?    I'm interested in periodically receiving by post :

·  the Mercator Bulletin

· Mercator Working Papers

· others

----
Endangered-Languages-L Forum: endangered-languages-l at cleo.murdoch.edu.au
Web pages http://cleo.murdoch.edu.au/lists/endangered-languages-l/
Subscribe/unsubscribe and other commands: majordomo at cleo.murdoch.edu.au
----More information about the Endangered-languages-l mailing list