ELL: Mercator Bulletin (44), February 2001.

Mercator mercator at CIEMEN.ORG
Thu Mar 22 12:07:00 UTC 2001


Benvolgudes/Benvolguts:


Ens plau comunicar-vos que ha sortit el número 43 del
Butlletí Mercator 44: drets i legislacions lingüístics, corresponent al mes
de febrer de 2001.
Com sempre, podeu consultar-lo a la pàgina WEB
http://www.troc.es/ciemen/mercator.

 El sumari d'aquest número és el següent:


Dear Sir/Madam,

We are pleased to communicate that you can find the new on-line issue of the
Mercator Bulletin (44), February  2001.

As always, you can read it in our website.
http://www.troc.es/ciemen/mercator.

The summary is the following one:butlletí del centre mercator:
dret i legislació lingüístics
febrer, 2001
february, 2001
 44Sumari/Sommaire/Summary

Editorial (-català-; -anglès-)


Marc Internacional/ International framework

Acord entre Grècia i Turquia sobre Cooperació Cultural -Atenes, 4.2.2000, no
ratificat- (versió pdf en grec extreta de: Baltsiotis & Tsitselikis, 2001;
selecció d'articles en català i anglès).

Greek-Turkish Agreement on Cultural Co-operation -Athens 4.2.2000, not
ratified-. (Greek pdf version from Baltsiotis & Tsitselikis, 2001; selection
of articles in Catalan and English).

Legislació/ Legislation/Législation

Grècia: Llei 694,16.9.1977 (FEK A 264, 1977). Sobre les Escoles per a
Minories de la minoria musulmana a Tràcia de l'Oest (versió pdf en grec
extreta de: Baltsiotis & Tsitselikis, 2001; selecció d'articles en anglès i
en català).

Greece: Law 694, 16.9.1977 (FEK A 264, 1977). On Minority Schools of the
Muslim Minority in Western Thrace (Greek pdf version from: Baltsiotis &
Tsitselikis, 2001; selection of articles in Catalan and English).

Dossier nº 5: LA PROTECCIÓ LEGAL DE L'ALTERITAT LINGÜÍSTICA A GRÈCIA / THE
LEGAL PROTECTION OF THE LINGUISTIC OTHERNESS IN GREECE (By Konstantinos
Tsitselikis -Minority Groups Research Centre-)

Bibliografia / Bibliography

Enllaços/LinksRedacció/Editorial staff
Equip del Programa Mercator-Legislació/Team of the Mercator-Legislation
Programme
Aureli Argemí
Virgínia Unamuno
Sergi Vilaró


Edita/Publisher

CIEMEN (Centre InternacionalEscarré per les Minories Ètniques i les
Nacions)/(Escarré International Centre for Ethnic Minorities and Nations)

Rocafort 242, bis
08029 BARCELONA
(CATALUNYA)

Tel. (+34.93) 444 38 00
Fax (+34.93) 444 38 09
mercator at ciemen.org----
Endangered-Languages-L Forum: endangered-languages-l at carmen.murdoch.edu.au
Web pages http://carmen.murdoch.edu.au/lists/endangered-languages-l/
Subscribe/unsubscribe and other commands: majordomo at carmen.murdoch.edu.au
----More information about the Endangered-languages-l mailing list