UK-Cognitive Linguistics conference, Cardiff

June Luchjenbroers els603 at bangor.ac.uk
Thu Feb 1 11:14:05 UTC 2007


LAST FIVE DAYS TILL ABSTRACT DEADLINE
.
----------------------------------------

2nd Conference of the UK-Cognitive Linguistics Assoc.
“New Directions in Cognitive Linguistics”
   Cognitive Linguistics, Applied

CARDIFF UNIVERSITY, WALES, U.K.
   August 27-30, 2007

Keynote Speakers: Lynne Cameron, Seana Coulson, 
  Klaus-Uwe Panther, Chris Sinha, Eve Sweetser, 
  Arie Verhagen

Deadline for abstract submissions: 5th Feb. 2007
Notice of acceptance        April 2007
Early registration deadline    31 July 2007
Conference dates          27-30 August 2007
Submission of papers for publication (14th January 2007)


SEND abstracts to NDCL-2 at cardiff.ac.uk
(* We acknowledge every abstract we receive,
  so if you’ve sent an abstract or message but
  have not received an acknowledgement
 
  Please send it again?)

For more information about abstract submission, go to
our conference website: 
 http://www.cardiff.ac.uk/encap/ncdl/index.html 

For more information Please see our newsletter on the
UK-CLA website (click on ‘Read more
’)
   www.cogling.org.uk 


See you in Cardiff 
June & Michelle--
This mail sent through http://webmail.bangor.ac.uk


-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance
Office. www.bangor.ac.ukMore information about the Funknet mailing list