Dutch Coglingdag'08

Esther Pascual e.pascual at let.vu.nl
Mon May 26 12:37:25 UTC 2008


Please forward to interested parties. Thank You.

CogLingDag, Leiden, 19 en 20 december 2008

Geachte collega,

Na de bijeenkomsten in Utrecht (2004) en Leuven (2006), 
wordt op 19 en 20 december in Leiden de derde Cognitieve 
Linguïstiek Dag (Coglingdag) georganiseerd. Het doel van 
deze dag is om een platform te bieden aan het werk van 
cognitief en functioneel georiënteerde taalwetenschappers. 
Onderzoekers die werken in het kader van de Cognitieve 
Linguïstiek of verwante kaders worden uitgenodigd hun 
(lopend) onderzoek te presenteren.

Op zaterdag is er naast een algemene sessie ook een 
parallelsessie over de relatie tussen Cognitieve Taalkunde 
en Structuralisme. Ook hiervoor worden onderzoekers 
uitgenodigd een voorstel voor een lezing in te sturen.

Plenaire sprekers:
-Felix Ameka (Universiteit Leiden)
-Melissa Bowerman (Max Planck Instituut voor 
Psycholinguïstiek, Nijmegen)
-Kurt Feyaerts (Katholieke Universiteit Leuven)
-Ad Foolen (Universiteit Nijmegen)

Abstracts mogen maximaal 500 woorden bevatten (inclusief 
referenties).

Deadline inzending: 1 juli 2008
Mededeling selectie: uiterlijk 1 oktober 2008
Contactadres: coglingdag at let.leidenuniv.nl

Adviserend Comité :
Frank Brisard (Antwerpen), Alan Cienki (VU Amsterdam), 
Bert Cornillie (Leuven), Hubert Cuyckens (Leuven), Ad 
Foolen (Nijmegen), Dirk Geeraerts (Leuven), Theo Janssen 
(VU Amsterdam), Frederike van der Leek (UvA), Jan Nuyts 
(Antwerpen), Ted Sanders (Utrecht), Joost Schilperoord 
(Tilburg), Wilbert Spooren (VU Amsterdam), Gerard Steen 
(VU Amsterdam), Marjolein Verspoor (Groningen), Ton van 
der Wouden (Leiden).

Helaas is er overlap met het VIOT-congres op de VU. Het 
VIOT is wel op zaterdag afgelopen, dus graag aanmelden of 
u graag uw lezing op zaterdag wilt geven!

Wij hopen u op 19 december in Leiden te kunnen ontmoeten!

Praktische informatie over de Coglingdag zal op een later 
tijdstip op de website worden geplaatst: Website 
CoglingDag: 
http://www.lucl.leidenuniv.nl/index.php3?m=15&c=599.

Met vriendelijke groeten,

Ronny Boogaart (Leiden)
Egbert Fortuin (Leiden)
Esther Pascual (VU Amsterdam)
Elena Tribushinina (Leiden)

Het organiserend comité CoglingdagMore information about the Funknet mailing list