Histling-l Digest, Vol 8, Issue 1

Henrik Rahm henrik.rahm at husa.hkr.se
Sun Aug 19 17:37:03 UTC 2007


Fr.o.m. 070815 arbetar jag som post doc på Vårdalinstitutet och Språk- och
litteraturcentrum vid Lunds universitet. Min e-postadress dit är:
henrik.rahm at nordlund.lu.se 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/histling-l/attachments/20070819/6ed49630/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Histling-l mailing list
Histling-l at mailman.rice.edu
https://mailman.rice.edu/mailman/listinfo/histling-l


More information about the Histling-l mailing list