26.1788, TOC: Virittäjä 119/1 (2015)

The LINGUIST List via LINGUIST linguist at listserv.linguistlist.org
Fri Apr 3 00:20:08 UTC 2015


LINGUIST List: Vol-26-1788. Thu Apr 02 2015. ISSN: 1069 - 4875.

Subject: 26.1788, TOC: Virittäjä 119/1 (2015)

Moderators: linguist at linguistlist.org (Damir Cavar, Malgorzata E. Cavar)
Reviews: reviews at linguistlist.org (Anthony Aristar, Helen Aristar-Dry, Sara Couture)
Homepage: http://linguistlist.org

*************  LINGUIST List 2015 Fund Drive  *************
Please support the LL editors and operation with a donation at:

       http://funddrive.linguistlist.org/

Editor for this issue: Andrew Lamont <alamont at linguistlist.org>
================================================================


Date: Thu, 02 Apr 2015 20:19:38
From: Armi Sinerkari [armi.sinerkari at helsinki.fi]
Subject: Virittäjä Vol. 119, No. 1 (2015)

 
Publisher:	Society for the Study of Finnish
			http://kotikielenseura.fi/ 
			
Journal Title: Virittäjä 
Volume Number: 119 
Issue Number: 1 
Issue Date: 2015 


Main Text: 

Virittäjä Volume 119 (2015)
Journal of the Kotikielen Seura (Society for the Study of Finnish)
ISSN 0042-6806

Price: 63 EUR abroad, 56 EUR in Finland, 100 EUR for institutions (1 000 EUR
including online journal)

Each issue comprises 160 pages containing articles, review articles, book
reviews and a discussion section in Finnish. The abstracts of articles are
given also in English.

TOC: Vol. 119, Issue 1

Suunvuoro

Suunvuoro
Anne Mäntynen

Artikkelit

Kansandialektologinen testi murrepiirteiden keskinäisestä
murteellisuusjärjestyksestä [A perceptual test on the hierarchy of
eastern-Finnish dialect features]
Maaret Räsänen, Marjatta Palander

Rajakarjalaistaustaisten ja muiden suomalaisten mielikuvia karjalasta [How
Border Karelians and other Finns view Karelian]
Marjatta Palander

Katsaukset

Passiivi ja morfologian monimutkaisuus. Opetuksen näkökulma
Minna Jaakola

Oppijansuomen sähköiset tutkimusaineistot. Nykytilanne
Jarmo Harri Jantunen, Silja Pirkola

Lektiot

Maailman kielellinen diversiteetti ja sen tutkimus
Matti Miestamo

Tietäminen ja oppiminen vieraskielisen luokkahuoneen vuorovaikutuksellisina
toimintoina
Teppo Jakonen

The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing
Corinne Tilma

Kirjoitelma ja tekijän ääni. Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen
ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa
Riitta Juvonen

Havaintoja ja keskustelua

Lajien ja luokitusten ontologiaa
Juha Rikama

Kirjallisuutta

Ajankohtainen tutkimus toisen sukupolven maahanmuuttajien sanaston oppimisesta
peruskoulussa
Maria Kela

Uutta S2-oppijoiden rakenteiden oppimisesta
Lari Kotilainen

Ajan liikettä vai liikettä ajassa?
Tuomas Huumo

Monitieteinen tutkimus 1800-luvun kansankirjoittajien teksteistä
Aila Mielikäinen

Dialogin pintaa syvemmälle
Sari Keskimaa

Sanakirjatutkimusta suomeksi
Marja Järventausta

Fokuksessa suomalainen nimistöntutkimus
István Hoffmann
 Linguistic Field(s): Phonology
           Sociolinguistics

Subject Language(s): Finnish (fin)
           Karelian (krl)----------------------------------------------------------
LINGUIST List: Vol-26-1788	
----------------------------------------------------------


More information about the LINGUIST mailing list