27.3801, Confs: Comp Ling, Lexicography, Socioling, Text/Corpus Ling/Poland

The LINGUIST List via LINGUIST linguist at listserv.linguistlist.org
Mon Sep 26 14:31:42 EDT 2016


LINGUIST List: Vol-27-3801. Mon Sep 26 2016. ISSN: 1069 - 4875.

Subject: 27.3801, Confs: Comp Ling, Lexicography, Socioling, Text/Corpus Ling/Poland

Moderators: linguist at linguistlist.org (Damir Cavar, Malgorzata E. Cavar)
Reviews: reviews at linguistlist.org (Anthony Aristar, Helen Aristar-Dry,
                                   Robert Coté, Michael Czerniakowski)
Homepage: http://linguistlist.org

*****************    LINGUIST List Support    *****************
                       Fund Drive 2016
                   25 years of LINGUIST List!
Please support the LL editors and operation with a donation at:
           http://funddrive.linguistlist.org/donate/

Editor for this issue: Kenneth Steimel <ken at linguistlist.org>
================================================================


Date: Mon, 26 Sep 2016 14:31:23
From: Marek Łaziński [M.Lazinski at uw.edu.pl]
Subject: Key Words / Słowa klucze / Schlüssel-Wörter

 
Key Words / Słowa klucze / Schlüssel-Wörter 

Date: 20-Oct-2016 - 21-Oct-2016 
Location: Warsaw, Poland 
Contact: Marek Łaziński 
Contact Email: sloworoku.polon at uw.edu.pl 
Meeting URL: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/ 

Linguistic Field(s): Computational Linguistics; Lexicography; Sociolinguistics; Text/Corpus Linguistics 

Meeting Description: 

The conference, organized by the University of Warsaw,  is devoted to key
words in the public discourse and to the methods of their choosing. This theme
brings together different methodologies and different levels of analysis of
language and discourse, including:

- Statistics linguistics
- Corpus linguistics and linguistic engineering
- Media studies
- Lexicology and lexicography

By combining different methods and experiences, we will try to describe the
key words of contemporary Polish. It is mainly based on the experience of the
project ''Words on time'' (slowanaczasie.uw.edu.pl) and the plebiscite ''The
word of the year''. We will look with interest at similar projects in other
countries, including ''Wort des Jahres'' in Germany.

Plenary Speakers:

Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)
Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache)
Prof. Rudolf Muhr (Uniwersity of Graz): ''Wort des Jahres in Österreich''

Conference languages: Polish, German and English (Polish-German translation
will be provided).

The conference fee is 400 PLN / 100 EUR, students and doctoral students 200
PLN / 50 EUR

Organizing Committee:

Waldemar Czachur, UW
Magdalena Derwojedowa, UW
Marek Łaziński, UW
Marta Czyżewska, UW
Dorota Kopcińska, UW
 

Program:

International Conference „Key Words” 2016
University of Warsaw, Faculty of Modern Languages, Dobra St. 55, Warszawa

Thursday, 20.10.2016

9.45:
Conference Opening

Plenary talks:

10:00 - 11:00:
Prof. Jerzy Bartmiński, (University of Lublin)
kapituła konkursu Słowo roku: Słowa klucze, kulturemy, koncepty kulturowe
 
11:00 - 12:00:
Prof. Rudolf Muhr, (University of Graz)
Wort des Jahres in Osterreich

12:00-13:00:
Dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für Deutsche Sprache)
Wort des Jahres in Deutschland

13:00-14:00: Lunch break

14:00-14:40:
Marta Czyżewska (Warsaw)
Słowo roku w Szwajcarii

14:40-15:20:
Marek Łaziński (Warsaw):
Europejskie słowo roku?

15:20-15:40:
Urjani Chakravarty (Indore):
Popularizing ‘Key Words’ in Society: Interpretation Through Concept Formation

15:40-16:10: Coffee break

16:10 - 16:50:
Anna Śliwicka, Adam Dombrowski (Wrocław)
Językowy obraz pojęcia „prawo” w języku polskim i angielskim

16.50-17:30:
Łucja Biel (Warsaw)
Keywords in the Polish legal language: national law versus EU law

18:00: Conference dinner

Friday, 21.10.2016

9:00-9:40:
Piotr Pęzik (Łódź)
Introducing live monitor corpora for investigating lexical trends in Polish
and English

9:40-10:20:
Maciej Eder (Cracow)
Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach
wyszukiwania wyrazów istotnych 

10:20-11:00:
Adam Pawłowski (Wrocław)
O konceptualizacji czasu w korpusach chronologicznych.

11:00-11:30: Coffee break

Section A:

11:30-12:10:
Birgit Sekulski (Warsaw)
„Damy radę“ oder von der Migration der Slogans

12:10-12:50:
Jarochna Dąbrowska-Burkhardt (Zielona Góra)
Brexit - ein Schlüsselwort der europäischen Politik 2016. Eine kontrastive
diskurslinguistische Analyse der deutschen und polnischen Berichterstattung

12:50-13:30:
Magdalena Jurewicz (Poznań)
Metoda wyszukiwania słowa klucza „życzę” w wypowiedziach posłów w polskim i
niemieckim parlamencie

Section B:

11:30-12:10:
Dorota Lewandowska-Jaros (Warsaw)
Słowa sztandarowe i symbole kolektywne w polskich informacjach prasowych z lat
60. XX w., przełomu wieków i współczesnych

12:10-12:50:
Magdalena Majdak (Warsaw)
Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej

12:50-13:30:
Urszula Andrejewicz, Elżbieta Awramiuk (Białystok)
Frazeologizmy-klucze? – analiza problemu na materiale najnowszych polskich
tekstów prasowych

13.30-14.30: Lunch break

Section A:

14.30-15:10:
Marco de Pinto (Sao Paulo)
Linguistic engineering and Turkish language revolution: a view of their
by-products in Oğuz Atay's Tutunamaynlar

15.10-15:50:
Ketavan Shekiladze (Tbilisi)
Häufigkeit und Dominanz der Schlüsselwörter in dem deutschen und georgischen
Verwaltungsrecht

15.50-16:40:
Eka Narsia (Tbilisi)
Die Struktur der Nominalphrase im Deutschen und im Georgischen am Beispiel der
syntaktischen Bäumen

Section B:

14:30-15:10:
Maciej Rak (Cracow)
Gwarowe kulturemy – nowa perspektywa badań

15:10-15:50:
Monika Kwiecień (Warsaw)
Zbór i Kościół jako słowa klucze dyskursu polskich protestantów

15:50-16:40:
Katarzyna Osior (Warsaw)
Słowa klucze w life coachingu

16:40-17:00: Coffee break

17:00-18:00 
Panel: Key words: global or language specific?

------------------------------------------------------------------------------

*****************    LINGUIST List Support    *****************
                       Fund Drive 2016
Please support the LL editors and operation with a donation at:
            http://funddrive.linguistlist.org/donate/

        Thank you very much for your support of LINGUIST!
 


----------------------------------------------------------
LINGUIST List: Vol-27-3801	
----------------------------------------------------------


More information about the LINGUIST mailing list