Schedule for SW Symposium in Brussels July 21-22

Valerie Sutton sutton at SIGNWRITING.ORG
Tue Jul 12 18:04:13 UTC 2005


Message from Kathleen and Sara
SignWriting Symposium Hosts
katjesaar at hotmail.com

Dear SignWriting friends,
Two weeks and counting till the first European SignWriting Symposium 
will be a fact!

I hope everyone found a nice and cosy hotel? And remembered that the 
Symposium is at Kasterlinden, Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

1. Choose a workshop please.
We would like you to respond to this e-mail and let us know which 
workshop you choose for the first and second day.
21 july: workshop 1: spelling (writing SignWriting) and sentences 2: 
computers and SW
22 july: workshop 1: spelling (writing SW) education 2: computers

2. Lunch and drinks
You do not need a lunch box, we provide lunch at the school. Also 
coffee, tea, soft-drinks.

3. Information please
If everybody would be so kind to email me interessting webpages or 
booktitles or anything you find interessting for the participants of 
this ESWS. A report you wouldn't mind sharing, a dissertation, etc...

This way I will be able to make an information folder for every 
participant, which you will receive on arrival.

We would also appreciate it if you would bring materials, questions 
or suggestions you have to the symposium. We want this to be an 
interactive symposium, not just informative.

4. Funds
Last but not least, please remember to bring 20 euro in cash to the 
symposium. Thank you very much.

5. Party?
Partypeople will be happy to know our Independence day is 21th of 
july. Brussels will be a mix of boozers, partyanimals and culture 
freaks. (we'll fit right in ;) Belgium will be 175 years old that 
night. I will take you to the centre of Brussels, I hope everyone 
will have fun.

See you 21/07/05 Thursday morning at 09.00u.
With kind regards,
Kathleen Heylen (katjesaar at hotmail.com)
Organising committee ESWS

--------------------------

FLEMISH TRANSLATION

Beste GebarenSchrift liefhebbers,

Nog twee weken te gaan en dan zal het eerste Europees GebarenSchrift 
Symposium een feit zijn. Ik hoop dat iedereen een leuk en gezellig 
hotel heeft gevonden? En onthouden heeft dat het symposium doorgaat 
in Kasterlinden, Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

1. Kies een workshop aub.

We zouden graag hebben dat u op deze mail zou antwoorden en ons te 
laten weten welke workshop u verkiest voor de eerste en de tweede dag.
21 juli: workshop 1: spelling (GebarenSchrift schrijven) in zinnen 2: 
computers en GS
22 juli: workshop 1: spelling (GS schrijven) en onderwijs 2: 
computers en GS

2. Eten en drinken (middag).
Een brooddoos meenemen is niet nodig. Er is eten voorzien op school, 
alsook koffie, thee en frisdrank.

3. Informatie aub.
Als iedereen zo vriendelijk wil zijn om mij interessante 
webpagina’s, boekentitels of al wat u interessant lijkt voor de 
andere deelnemers aan het ESWS door te mailen, een verslag dat u 
wenst te delen of een eindwerk, enz.. Op deze manier ben ik in staat 
de informatie te bundelen in een folder en die aan iedere deelnemer 
te geven bij aankomst.
We zouden het ook waarderen moest u zelf materialen, vragen en 
bedenkingen meebrengen naar het symposium. We willen er graag een 
interactief symposium van maken, niet enkel een informatief.

4. Geld.
Gelieve niet te vergeten 20 euro cash mee te brengen naar het 
symposium. Dank u wel!

5. Feest?

Fuifbeesten zullen blij zijn te vernemen dat onze nationale feestdag 
op 21 juli valt. Brussel zal een mix zijn van zuipers, feestbeesten 
en cultuursnuivers. (daar passen we zeker tussen ;) België zal die 
nacht 175 jaar oud zijn. Ik breng u naar het centrum van Brussel en 
hoop dat iedereen het naar zijn zin zal hebben.


Tot ziens op 21/07/05 donderdag morgen om 09.00u.
Met vriendelijke groet,
Kathleen Heylen (katjesaar at hotmail.com)
Organiserend comité ESWS

-------------------------

Attached schedule...


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/sw-l/attachments/20050712/17b658b8/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: European Sign Writers Organisation.doc
Type: application/msword
Size: 444416 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/sw-l/attachments/20050712/17b658b8/attachment.doc>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/sw-l/attachments/20050712/17b658b8/attachment-0001.html>


More information about the Sw-l mailing list