No subject

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Tue Aug 24 10:32:10 UTC 1999


Received: from post.it.helsinki.fi (post-ether.it.helsinki.fi [128.214.4.122])
	by kantti.Helsinki.FI (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id NAA15289
	for <ura-list at cc.helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:10:16 +0300 (EET DST)
Received: from sirppi.helsinki.fi (sendmail at sirppi.helsinki.fi [128.214.205.27])
	by post.it.helsinki.fi (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id NAA32067
	for <ura-list at helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:10:14 +0300 (EET DST)
Received: from localhost (jolaakso at localhost) by sirppi.helsinki.fi (8.8.8-spammers-bug-off/8.8.0) with ESMTP id NAA27291 for <ura-list at helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:10:14 +0300 (EET DST)
X-Authentication-Warning: sirppi.helsinki.fi: jolaakso owned process doing -bs
X-Received: (from majordom at localhost)
	by kantti.Helsinki.FI (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) id NAA14954;
	Tue, 24 Aug 1999 13:08:59 +0300 (EET DST)
Date: Tue, 24 Aug 1999 13:08:59 +0300 (EET DST)
From: owner-ura-list at Helsinki.FI
Message-Id: <199908241008.NAA14954 at kantti.Helsinki.FI>
To: owner-ura-list at helsinki.fi
Subject: BOUNCE ura-list at helsinki.fi: Approval required:
ReSent-Date: Tue, 24 Aug 1999 13:10:08 +0300 (EET DST)
ReSent-From: Johanna Laakso <jolaakso at cc.helsinki.fi>
ReSent-To: ura-list at helsinki.fi
ReSent-Subject: BOUNCE ura-list at helsinki.fi: Approval required:
ReSent-Message-ID: <Pine.OSF.4.03.9908241310080.18428 at sirppi.helsinki.fi>

>>From ura-list-owner at kantti.Helsinki.FI  Tue Aug 24 13:08:53 1999
Received: from post.it.helsinki.fi (post-ether.it.helsinki.fi [128.214.4.122])
	by kantti.Helsinki.FI (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id NAA14941
	for <ura-list at cc.helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:08:53 +0300 (EET DST)
Received: from sirppi.helsinki.fi (sendmail at sirppi.helsinki.fi [128.214.205.27])
	by post.it.helsinki.fi (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id NAA23877
	for <ura-list at helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:08:52 +0300 (EET DST)
Received: from localhost (jolaakso at localhost) by sirppi.helsinki.fi (8.8.8-spammers-bug-off/8.8.0) with ESMTP id NAA31395 for <ura-list at helsinki.fi>; Tue, 24 Aug 1999 13:08:51 +0300 (EET DST)
X-Authentication-Warning: sirppi.helsinki.fi: jolaakso owned process doing -bs
Date: Tue, 24 Aug 1999 13:08:51 +0300 (EET DST)
From: Johanna Laakso <jolaakso at cc.helsinki.fi>
X-Sender: jolaakso at sirppi.helsinki.fi
To: ura-list at helsinki.fi
Subject: Festschrift / Koivulehto 65 (fwd)
Message-ID: <Pine.OSF.4.03.9908241301370.18428-100000 at sirppi.helsinki.fi>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MIME-Autoconverted: from QUOTED-PRINTABLE to 8bit by kantti.Helsinki.FI id NAA14940

Dear colleagues,

this is to inform you about the Festschrift for Jorma Koivulehto,
containing some of his most important papers (chosen by himself). It is
still possible to order the Festschrift, by paying 150 FIM (25,23 EUR) to
the following bank account: Merita Kaivopuisto, Finland, 101630-77465
(owner: Finno-Ugrian Society) -- by the end of August 1999! Please include
your name (in the form you wish to appear in the TABULA GRATULATORIA) and
address. For further information you can contact Riho Grünthal
(riho.grunthal at helsinki.fi), the Secretary of the Society, or Klaas Ruppel
(klaas.ruppel at domlang.fi), the Editor of the Festschrift. At the end of
this message you will find the original message in Finnish.

Please forward this message to your colleagues!

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät."  - Robin Williams --

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 24 Aug 1999 12:43:26 +0300 (EET DST)
From: Riho M V Grunthal <rgruntha at cc.helsinki.fi>
To: kitu at cc.jyu.fi
Subject: Festschrift / Koivulehto 65 (fwd)Hei!

Koska on käynyt ilmi, että tieto tekeillä olevasta Jorma Koivulehdon
juhlakirjasta (koostuu hänen omista kirjoituksistaan) ei ole ehkä
tavoittanut kaikkia kiinnostuneita, lähetän vielä oheisen viestin.

T. Riho Grünthal
Suomalais-Ugrilaisen Seuran sihteeri

	««« »»»


Arvoisa vastaanottaja!

Suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielikontaktien merkittävä
tutkija ja uraauurtava etymologi, Helsingin yliopiston germaanisen
filologian professori emeritus ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran
kunniajäsen Jorma Koivulehto täyttää tulevana syksynä 65 vuotta.
Merkkipäivän kunniaksi julkaisee Suomalais-Ugrilainen Seura
saksankielisen juhlakirjan, jossa professori Koivulehdon keskeiset
etymologiset artikkelit on koottu yksiin kansiin. Professori Koivulehto
on itse osallistunut artikkelien valintaan.

Teos tulee sisältämään myös Tabula gratulatorian, jossa professori
Koivulehdon ystäville ja kollegoille tarjoutuu tilaisuus onnitella
syntymäpäiväsankaria ja samalla hankkia teos edulliseen
hintaan. Tabula gratulatoriaan voi osallistua maksamalla 150 mk (25,23
euroa) Suomalais-Ugrilaisen Seuran tilille 101630-77465 Merita
Kaivopuisto 31.8. 1999 mennessä. Maksettaessa pyydetään ilmoittamaan
maksajan nimi siinä muodossa, missä se halutaan Tabulaan ja postiosoite
kirjan toimittamista varten.

Toivomme, että välitätte tietoa Tabula gratulatoriasta myös niille
professori Koivulehdon ystäville ja kollegoille, joita kirjeemme
mahdollisesti ei tavoita.


Suomalais-Ugrilainen SeuraMore information about the Ura-list mailing list