No subject

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Thu Nov 4 13:17:25 UTC 1999


Received: from post.it.helsinki.fi (post-ether.it.helsinki.fi [128.214.4.122])
	by kantti.Helsinki.FI (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id PAA21718
	for <ura-list at cc.helsinki.fi>; Thu, 4 Nov 1999 15:13:15 +0200 (EET)
Received: from sirppi.helsinki.fi (sendmail at sirppi.helsinki.fi [128.214.205.27])
	by post.it.helsinki.fi (8.9.3/8.9.3-SPAMmers-sod-off) with ESMTP id PAA21208
	for <ura-list at helsinki.fi>; Thu, 4 Nov 1999 15:13:14 +0200 (EET)
Received: from localhost (jolaakso at localhost) by sirppi.helsinki.fi (8.8.8-spammers-bug-off/8.8.0) with ESMTP id PAA27861; Thu, 4 Nov 1999 15:13:14 +0200 (EET)
X-Authentication-Warning: sirppi.helsinki.fi: jolaakso owned process doing -bs
Date: Thu, 4 Nov 1999 15:13:14 +0200 (EET)
From: Johanna Laakso <jolaakso at cc.helsinki.fi>
Sender: jolaakso at cc.helsinki.fi
To: ura-list at helsinki.fi
cc: tuomas.huumo at utu.fi
Subject: new association
Message-ID: <Pine.OSF.4.20.9911041501530.6683-100000 at sirppi.helsinki.fi>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MIME-Autoconverted: from QUOTED-PRINTABLE to 8bit by kantti.Helsinki.FI id PAA17535

Dear Uralists,

This is to notify you of a new society. The following message (in
Finnish) comes from Tuomas Huumo (Turku) and tells about FiCLA (the
Finnish
Cognitive Linguistic Association). FiCLA was founded last summer and is
ready to welcome new members; membership fees and other practical matters
will be decided in the next official meeting in Oulu next May (at the
Finnish Days of Linguistics). Those interested in Finnish and cognitive
approaches are requested to contact Prof. Huumo (thuumo at utu.fi), acting
President of FiCLA.

FiCLA has an e-mail list (ficla at utu.fi); subscriptions (message text
"subscribe ficla") should be sent to majordomo at utu.fi.

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät."  - Robin Williams --

Syystervehdys kaikille kognitiivisen kielitieteen ystäville!

Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys (FiCLA = the Finnish
Cognitive Linguistic Association) on perustettu viime kesänä ja on
valmis toivottamaan tervetulleiksi halukkaat uudet jäsenet.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kognitiivista kielentutkimusta
Suomessa sekä suomalaisten ja ulkomaisten kognitivistien yhteistyötä ja
toimia samalla yhteystyöfoorumina kognitiivisen kielitieteen ja sen
lähialojen (esim. kognitiotiede, psykologia, filosofia) tutkijoille.

Yhdistyksemme on liittymässä kansainvälisen kognitiivisen
kielitieteen järjestön ICLAn (International Cognitive Linguistic
Association) Suomen-jaostoksi. Yhdistys suosittelee jäsenilleen
liittymistä myös ICLAan.

Yhdistyksen ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidetään ensi
toukokuussa Oulussa Kielitieteen päivien yhteydessä. Siellä on
tarkoitus hyväksyä yhdistykselle säännöt, minkä jälkeen voimme anoa
pääsyä yhdistysrekisteriin ja aloittaa toimintamme virallisestikin.

Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä 21, ja he toimivat Turun,
Helsingin, Joensuun, Oulun, Jyväskylän ja Oslon yliopistoissa.
Jäsenyydestä kiinnostuneet ja lisätietoja haluavat voivat
ottaa yhteyttä Tuomas Huumoon (thuumo at utu.fi, osoite: suomen kieli,
Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto, puh: 02 - 333 5284).
Opiskelijajäsenet ovat erityisen tervetulleita. Jäsenmaksuista ei ole
tässä vaiheessa vielä päätetty, vaan sekin asia tulee ratkeamaan Oulun
kokouksessa.

FiCLAn postituslistakin on perustettu ja kaikkien käytettävissä.
Listalle voit liittyä lähettämällä osoitteeseen majordomo at utu.fi viestin
"subscribe ficla". Listalaisille voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
ficla at utu.fi, ja lista on avoin kaikenlaiselle kognitiiviseen
kielitieteeseen ja sen lähialueisiin liittyvälle keskustelulle,
uutisille, kommenteille ja ajankohtaisia tapahtumia koskeville
tiedotuksille.

Terveisin
Tuomas Huumo
va. puheenjohtajaMore information about the Ura-list mailing list