Janhunen

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Tue May 23 06:28:55 UTC 2000


Dear Uralists,

my apologies for posting the following message by Prof. Janhunen for the
third
time, now - finally - with all Finnish upper ASCII characters typed as
they should be. (This question of e-mail orthography has obviously stirred
strong emotions.)

The arena is free for further discussion on the future of FUPA in the
world of computer standards. As this is an international list, I would
like to ask Klaas Ruppel, as one of the chief initiators in this
transcription discussion, to post a short summary of his presentation in
the Finno-Ugrian Society last Friday, in English oder auf deutsch, to give
us all a better idea of the questions at issue.

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät." - Robin Williams --

---------- Forwarded message ----------
---

Re: Fil. maist. Klaas Ruppelin esitelmä Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa
19.5.2000 ja siihen liittyvä toimenpidepyyntö

Haluan täten ilmaista kannatukseni hankkeelle, jonka tarkoituksena on
sisällyttää suomalais-ugrilaisen tarkekirjoituksen erikoismerkit
UNICODE-standardin ensimmäiseen vaiheeseen. Kuten Klaas Ruppel
esitelmässään totesi, suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta on sadan vuoden
kuluessa käytetty jokseenkin kaikkien uralilaisten kielten julkaistuissa
peruskorpuksissa (sanakirjat ja tekstikokoelmat) ja niiden pohjana olevissa
kenttämuistiinpanoissa. Nähdäkseni ei ole mitään merkkejä siitä, että tämän
tarkekirjoituksen merkitys olisi vähenemässä, sillä monet ns.
yksinkertaistetut (fonemisoidut) merkintäjärjestelmätkin perustuvat viime
kädessä suomalais-ugrilaisen tarkekirjoituksen periaatteisiin. Vaikka olen
itse sitä mieltä, että foneeminen kirjoitus tulisi erottaa foneettisesta,
tarvitaan foneettista transkriptiota edelleen auditiivisen raaka-aineiston
merkintään. Tähän tarkoitukseen suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus sopii
äärettömän paljon paremmin kuin ns. kansainvälinen foneettinen järjestelmä
(IPA).

Ehkä on syytä korostaa, etta myös suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus on
mitä suurimmassa määrin kansainvälinen. Uralilaisen kielialueen
ulkopuolelle sitä sovelsivat aluksi suomalaiset kielitieteilijät (mm.
Paasonen tshuvassiin, Joki siperianturkkiin, Räsänen moniin muihin
turkkilaiskieliin, Donner keettiin ja evenkiin, Sotavalta lamuuttiin, ja
Ramstedt mongoliin, soloniin ja koreaan; itse olen käyttänyt sitä mm.
hamnigan-mongoliin ja hamnigan-evenkiin). Järjestelmä levisi kuitenkin
nopeasti myös muunmaalaisten tutkijoiden käyttöön varsinkin altaistiikassa.
Suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta käytetään mm. suurimmissa elävien
mongolikielten tieteellisissä sanakirjoissa (Ramstedt: Kalmückisches
Wörterbuch, Mostaert: Dictionnaire Ordos, Mostaert/Smedt: Dictionnaire
Monguor) ja tekstikokoelmissa (Ramstedt/Halén: Nordmongolische
Volksdichtung, Mostaert: Textes Ordos, ym.). Ei ole lainkaan harvinaista,
että näistä lähteistä joudutaan siteeraamaan aineistoa alkuperäisessä
tarkekirjoituksessa. Tämä on tulevaisuudessa mahdollista vain, mikäli
suomalais-ugrilaisen tarkekirjoituksen erikoismerkit saavat paikkansa
UNICODE-standardissa.

Juha Janhunen

Juha Janhunen
Professor and Chair of East Asian Languages and Cultures
Institute for Asian and African Studies
Box 59, 00014 Helsinki, Finland
tel. +358-9-191-2-3376, fax. +358-9-191-2-2094
--
|\ |\ |\ Klaas Ruppel http://www.domlang.fi/english.html
| \| \| \ Kotus    http://www.domlang.fi
| /| /| / Focis    http://www.domlang.fi/svenska
|/ |/ |/ Tel. +358 9 7315 268    Fax +358 9 7315 355More information about the Ura-list mailing list