Ongelma 1, ongelmat 2 & 3

Klaas Ruppel Klaas.Ruppel at domlang.fi
Tue May 30 07:31:17 UTC 2000


This message has been sent also in English as "Issue 1, issues 2 & 3".

At 15.59 +0300 26.5.2000, Erkki Kolehmainen wrote:
>Klaas,
>
>I have some problem in following the rationale contained in your note.
>
>If a "turned u-umlaut" is indeed used in FUPA, you should propose it, since
>it clearly cannot be implemented using any available combining sequence.
>If the recommended coding would turn out to be a combining sequence of a
>"turned u" and "two points below", in order to avoid any potential conflicts
>in the future, then this would have to be translated into a modified
>proposal for a "turned u" (even if you have no requirement for such a
>stand-alone creature), as a means to achieve the end.
>
>If you start to throw away your legitimate requirements (for no return),
>you'll have to accept that there will be precious little left in the end.

Kiitos, Erkki, kommentistasi! Ilmeisesti meidän täytyy tätä kohtaa
miettiä vielä uudestaan.

Kiitän kaikkia, jotka ottivat kantaa tähän kohtaan.

Yritän seuraavassa hahmottaa, mistä kohdissa 2 ja 3 on kysymys:

Ongelmat 2 ja 3 koskevat kreikkalaisten kirjainten käyttöä FUPA:ssa.
Jotkin niistä kirjaimista löytyvät jo nyt standardin IPA-osasta.
Niitä kutsutaan siellä latinalaisiksi kirjaimiksi ja niiden glyfit
(graafinen ulkomuoto) eroaa hienoisesti vastaavista kirjaimista
varsinaisessa kreikkalaisessa osassa.

FUPA:n käyttäjien pitää ratkaista, kumpia kirjaimia he haluavat
käyttää, kreikkalaisia vai latinalaistettuja IPA-versioita (mikäli
niitä on). Kysymys on sikäli tärkeä, vaikka kirjaimet siis ovat jo
standardissa, koska FUPAa varten tarvitaan niistä myös pienempiä
rivinylisiä ja -alaisia versioita.
IPAn latinalaisesta gammasta on rivinylinen versio standardissa,
mutta kreikkalaisesta gammasta sellaista ei ole. Jos siis päädytään
käyttämään kreikkalaisia kirjaimia eikä IPAn versioita, meidän täytyy
ehdottaa kreikkalaisen gamman rivinylistä versiota jne.

Kreikkalaisten kirjainten theta ja phi ulkomuodot sekä myös IPAn
latinalaistetun phin ulkomuoto eivät pidä yhtä niiden muotojen
kanssa, joita olemme tottuneet näkemään suomalais-ugrilaisessa
tarkekirjoituksessa. FUPAsta tutut kirjaimet kuitenkin löytyvät jo
standardista, nimittäin "Greek Symbols and Coptic" -nimisestä osasta.
Oletamme, että on järkevää pysyä viime mainituissa kirjaimissa ja
ehdotamme sen takia "kreikkalaisista symboleista" theta ja phi
johdettuja rivinylisiä ja -alisia versioita.

---
Kreikkalaisten kirjainten ja symbolien välinen ero:
Kreikkalainen theta: nolla, jonka keskellä jakaa vaakasuora viiva.
Kreikkalainen symboli theta: puoliympyrä vasemmalta rivitason kautta
oikealle, sieltä ylös ja ylhäällä vasemman kautta menevä iso lenkki
(vaikeaa kuvata!).

Kreikkalainen phi: ympyrä, jonka leikkaa suora viiva ylhäältä alas.
Kreikkalainen symboli phi: viiva, joka lähtee vasemmalta rivin kautta
oikealle ylös ja melkein sulkeutuu, mutta päättyy ylimmästä kohdasta
suoraan alas rivin alle saakkaa menevään viivaan (vaikeaa kuvata!).

Olisin muuten hyvin kiitollinen, jos joku voisi hieman valaistaa
näiden varianttien historiaa.
---

Erikoinen ongelma on myös kreikkalainen eta. Suomalais-ugrilaisessa
tarkekirjoituksessa sitä käytetään äng-äänteestä. Nyt on kuitenkin
standardissa jo olemassa latinalainen kirjain eng. Kun kerran kirjain
tarkoittaa juuri tätä konsonanttia eikä tarkoita vokaalia (pitkää
e:tä) kuten kreikassa, niin päädyimme FUPAn osalta latinalaiseen
kirjaimeen eng.

On tehtävä kreikkalaisia kirjaimia koskevia periaatepäätöksiä:
A. Jos standardissa on olemassa kreikkalaisen kirjaimen
latinalaistettu (IPA)-variantti, kumpaa käytetään?

B. Kumpaa käytetään: kreikkalaisia "kirjaimia" theta ja phi vai
kreikkalaisia "symboleita" theta ja phi (viime mainituilla on
"FUPA-ulkomuoto")?

Kommentit ovat tervetulleita!
--
|\ |\ |\ Klaas Ruppel http://www.domlang.fi/english.html
| \| \| \ Kotus    http://www.domlang.fi
| /| /| / Focis    http://www.domlang.fi/svenska
|/ |/ |/ Tel. +358 9 7315 268    Fax +358 9 7315 355More information about the Ura-list mailing list