No subject

kahakki at utu.fi kahakki at utu.fi
Wed Nov 22 10:21:29 UTC 2000


------

Hei

Mm. lauseopin arkistoon perustuvia ja muitakin yleisyystilastoja on
julkaissut Fred Karlsson teoksessaan Suomen kielen äänne- ja muotorakenne.

terv. Kaisa Häkkinen

At 08:19 22.11.2000 +0100, you wrote:
>-----
>Hei!
>
>Onko kenellakaan tilastollisia tietoja suomen kielen sijamuotojen
>frekvenssista tekstissa? Onkohan niita julkaistu?
>
>I wonder if anyone has statistics on the frequencies of Finnish
>morphological cases. Thank you.
>
>Terv.
>Kazuto Matsumura
>
>
>   Kazuto MATSUMURA (kmatsum at tooyoo.L.u-tokyo.ac.jp)
>  -------------------------------------------------------------
>   Graduate School of Humanities and Sociology
>   University of Tokyo
>   Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, TOKYO 113-0033  JAPAN
>   tel. +81-3-5841-2673, 2675; fax +81-3-5800-3740
>   http://www.tooyoo.L.u-tokyo.ac.jp/kmatsum/
>   http://plaza3.mbn.or.jp/~kmatsum/ (in Japanese)
>More information about the Ura-list mailing list