No subject

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Wed Sep 20 11:44:28 UTC 2000


Forwarded: a message from Jouni Kortesharju (in Finnish), with further
points on the necessity of FUPA-compatible computer systems for
Finno-Ugrists as well as students, culture activists and the speakers of
the languages themselves.

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät." - Robin Williams --

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 18 Sep 2000 16:58:41 +0300 (EET DST)
From: Jouni J Kortesharju <kortesha at cc.helsinki.fi>
To: Ura-list at Helsinki.FI
cc: Tay_JK at Touko.Helsinki.FI, Heini.Lehtonen at Helsinki.FI,
    Ssvirtan at cc.helsinki.fi, Annika.Pasanen at Helsinki.FI,
    Jjunttil at Mappi.Helsinki.FI, Clive at Tolley.Swinternet.Co.UK,
    Kelaine at Cc.Joensuu.FI, Suora at Iki.FI, Leipaana at Utu.FI
Subject: FUPA-tarkekirjoitus ja standardi ISO/IEC 10646


Helsingissä syyskuun 18. pnä 2000

Hyvät listalaiset!

Haluaisin osallistua keskusteluun tietokoneiden
Unicode-merkistöjärjestelmän kehittämisestä.

Ilmaisen vilpittömän tukeni Klaas Ruppelille ja Michael Eversonille heidän
pyrkiessään siihen, että ns. FUPA, joka myös FUF-tarkekirjoituksena ja
"Setälän tarkekirjoituksena" tunnetaan, huomioitaisiin Unicodea
kehitettäessä. Kiitän kaikkia, jotka ovat nähneet vaivaa asian eteen ja
toivon, että standardiin ISO/IEC 10646 lisätään Ruppelin esittämät merkit.

Jo kevätpuolella kuulin Ruppelin kannanottoja asiasta. Kesällä oleskelin
valitettavasti niin paljon ulkomailla ja sähköpostin tavoittamattomissa,
etten voinut osallistua tähän keskusteluun. En siis tunne kaikkia
tähänastisia kannanottoja.

Edustan opiskelijan ja suomalais-ugrilaisen kulttuuriaktivistin näkökulmaa
FUPA-kysymykseen.

Jos FUPA:n vaatimat merkit olisivat olleet helposti saatavilla edes
yleisimmissä tekstinkäsittely- ja sähköpostiohjelmissa, minä ja monet
ystäväni olisimme opiskeluaikanamme säästäneet kymmeniä, luultavasti jopa
satoja tunteja. Olisimme voineet käyttää ne kirjasinlajien jatkuvan
vaihtamisen ja kaikesta huolimatta välttämättömän tarkkeiden manuaalisen
lisäilyn sijasta esimerkiksi tutustuen laajemmin alamme
ammattikirjallisuuteen. Samalla kirjoittamiemme tekstien ulkoasu olisi
ollut huomattavasti parempi.

FUPA-merkkien ongelmallisuus tietojenkäsittelyssä on johtanut jopa siihen,
että uralistit ovat alkaneet julkaista pienoisartikkeleita uralilaisten
kielten vaihtoehtoisista, tietokoneystävällisistä (!) merkintätavoista.
Esimerkkinä mainittakoon DOBÓ 1996. Nämä ehdotukset ovat sinänsä
kiintoisan keskustelun ohella usein johtaneet täysin tarpeettomaan
kiistelyyn.

Viime vuosina monista Länsi-Euroopassa huonosti tunnetuista uralilaisista
kielistä on tullut eläviä verkkokieliä. Itselläni on arkistoituna
erilaisin vakiintumattomin latinalaisin järjestelmin kirjoitettuja
sähköviestejä ainakin mariksi, mordvaksi ja udmurtiksi. Näitä kieliä olisi
tietysti järkevää kirjoittaa kyrillisin kirjaimin, mutta jotkut ovat
tottuneet FUPA:an, jotkut haluavat ideologisista syistä käyttää
latinalaista kirjaimistoa, jotkut taas varmasti mielellään
sisällyttäisivät muunkielisiin viesteihinsä tieteellisellä transkriptiolla
kirjoitettuja esimerkkejä. Lainataanhan suomenkielisissä sähköviesteissä
yleisesti vieraskielisiä tekstinkatkelmia. FUPA-merkistön (ja kyrillisten
ja esim. unkarilaisten kirjainten) helpompi saatavuus olisi omiaan
edistämään kielten ja kulttuurien tasa-arvoa tietoverkkokulttuurissa.

Kaikeksi onneksi en ole vielä joutunut mainittavasti taistelemaan
merkistöongelmien kanssa varsinaisen julkaisutoiminnan saralla. Sen sijaan
olen lukenut aivan tarpeekseni teoksia, joiden konekirjoitettuihin tai
tulostettuihin käsikirjoituksiin tarkkeet on söhritty käsin viime
vaiheessa ennen painatusta.

Kielitieteilijät tai uralilaisista kielistä ja kansoista muutoin
kiinnostuneet ihmiset eivät kaipaa päivääkään ylimääräistä aikaa ilman
tietokoneita, joilla voi vaivattomasti kirjoittaa ja tulostaa
FUPA-tarkekirjoitusta.

Kunnioittaen

Jouni Kortesharju
suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija
Helsingin yliopisto


KIRJALLISUUSVIITE

DOBÓ, ATTILA 1996: Towards a Transition from Cyrillic to Latin and
Keyboard Script in Komi and Udmurt. Teoksessa Nyelv, nyelvész, társadalom.
Emlékkönyv Szépe György 65. Születésnapjára. Barátaitól, kollégáitól,
tanítványaitól. 2. kötet. Toim. TERTS, ISTVÁN. Janus Pannonius
Tudományegyetem. S. 32-34More information about the Ura-list mailing list