FUPA support

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Thu Sep 21 13:30:29 UTC 2000


Forwarded: a message from Jussi Santeri Junttila (in Finnish), who agrees
with J. Kortesharju and also emphasises the importance of the Cyrillic
special characters used in many Uralic standard languages.

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät." - Robin Williams --

---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 21 Sep 2000 16:27:16 +0300 (EEST)
From: jjunttil at mappi.helsinki.fi
To: Johanna Laakso <jolaakso at cc.helsinki.fi>
Cc: ura-list at helsinki.fi

Pyydän saada esittää tukeni kirjoittajalle, jonka kanssa olen kohdannut aivan
samoja ongelmia. Samalla toivoisin että luonnollisesti myös
Venäjän vähemmistöjen kirjakielissä käytetyt kyrilliset erikoismerkit
otettaisiin huomioon Unicode-merkistöä luotaessa: niiden unohtaminen merkitsisi
valtavaa takaiskua näiden kielten elinmahdollisuuksille.

Jussi Santeri Junttila
suomen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija

> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Mon, 18 Sep 2000 16:58:41 +0300 (EET DST)
> From: Jouni J Kortesharju <kortesha at cc.helsinki.fi>
> To: Ura-list at Helsinki.FI
> cc: Tay_JK at Touko.Helsinki.FI, Heini.Lehtonen at Helsinki.FI,
>     Ssvirtan at cc.helsinki.fi, Annika.Pasanen at Helsinki.FI,
>     Jjunttil at Mappi.Helsinki.FI, Clive at Tolley.Swinternet.Co.UK,
>     Kelaine at Cc.Joensuu.FI, Suora at Iki.FI, Leipaana at Utu.FI
> Subject: FUPA-tarkekirjoitus ja standardi ISO/IEC 10646
>
>
> Helsingissä syyskuun 18. pnä 2000
>
> Hyvät listalaiset!
>
> Haluaisin osallistua keskusteluun tietokoneiden
> Unicode-merkistöjärjestelmän kehittämisestä.
>
> Ilmaisen vilpittömän tukeni Klaas Ruppelille ja Michael Eversonille
> heidän
> pyrkiessään siihen, että ns. FUPA, joka myös FUF-tarkekirjoituksena ja
> "Setälän tarkekirjoituksena" tunnetaan, huomioitaisiin Unicodea
> kehitettäessä. Kiitän kaikkia, jotka ovat nähneet vaivaa asian eteen ja
> toivon, että standardiin ISO/IEC 10646 lisätään Ruppelin esittämät
> merkit.
>
> Jo kevätpuolella kuulin Ruppelin kannanottoja asiasta. Kesällä oleskelin
> valitettavasti niin paljon ulkomailla ja sähköpostin tavoittamattomissa,
> etten voinut osallistua tähän keskusteluun. En siis tunne kaikkia
> tähänastisia kannanottoja.
>
> Edustan opiskelijan ja suomalais-ugrilaisen kulttuuriaktivistin
> näkökulmaa
> FUPA-kysymykseen.
>
> Jos FUPA:n vaatimat merkit olisivat olleet helposti saatavilla edes
> yleisimmissä tekstinkäsittely- ja sähköpostiohjelmissa, minä ja monet
> ystäväni olisimme opiskeluaikanamme säästäneet kymmeniä, luultavasti
> jopa
> satoja tunteja. Olisimme voineet käyttää ne kirjasinlajien jatkuvan
> vaihtamisen ja kaikesta huolimatta välttämättömän tarkkeiden manuaalisen
> lisäilyn sijasta esimerkiksi tutustuen laajemmin alamme
> ammattikirjallisuuteen. Samalla kirjoittamiemme tekstien ulkoasu olisi
> ollut huomattavasti parempi.
>
> FUPA-merkkien ongelmallisuus tietojenkäsittelyssä on johtanut jopa
> siihen,
> että uralistit ovat alkaneet julkaista pienoisartikkeleita uralilaisten
> kielten vaihtoehtoisista, tietokoneystävällisistä (!) merkintätavoista.
> Esimerkkinä mainittakoon DOBÓ 1996. Nämä ehdotukset ovat sinänsä
> kiintoisan keskustelun ohella usein johtaneet täysin tarpeettomaan
> kiistelyyn.
>
> Viime vuosina monista Länsi-Euroopassa huonosti tunnetuista
> uralilaisista
> kielistä on tullut eläviä verkkokieliä. Itselläni on arkistoituna
> erilaisin vakiintumattomin latinalaisin järjestelmin kirjoitettuja
> sähköviestejä ainakin mariksi, mordvaksi ja udmurtiksi. Näitä kieliä
> olisi
> tietysti järkevää kirjoittaa kyrillisin kirjaimin, mutta jotkut ovat
> tottuneet FUPA:an, jotkut haluavat ideologisista syistä käyttää
> latinalaista kirjaimistoa, jotkut taas varmasti mielellään
> sisällyttäisivät muunkielisiin viesteihinsä tieteellisellä
> transkriptiolla
> kirjoitettuja esimerkkejä. Lainataanhan suomenkielisissä sähköviesteissä
> yleisesti vieraskielisiä tekstinkatkelmia. FUPA-merkistön (ja
> kyrillisten
> ja esim. unkarilaisten kirjainten) helpompi saatavuus olisi omiaan
> edistämään kielten ja kulttuurien tasa-arvoa tietoverkkokulttuurissa.
>
> Kaikeksi onneksi en ole vielä joutunut mainittavasti taistelemaan
> merkistöongelmien kanssa varsinaisen julkaisutoiminnan saralla. Sen
> sijaan
> olen lukenut aivan tarpeekseni teoksia, joiden konekirjoitettuihin tai
> tulostettuihin käsikirjoituksiin tarkkeet on söhritty käsin viime
> vaiheessa ennen painatusta.
>
> Kielitieteilijät tai uralilaisista kielistä ja kansoista muutoin
> kiinnostuneet ihmiset eivät kaipaa päivääkään ylimääräistä aikaa ilman
> tietokoneita, joilla voi vaivattomasti kirjoittaa ja tulostaa
> FUPA-tarkekirjoitusta.
>
> Kunnioittaen
>
> Jouni Kortesharju
> suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija
> Helsingin yliopisto
>
>
> KIRJALLISUUSVIITE
>
> DOBÓ, ATTILA 1996: Towards a Transition from Cyrillic to Latin and
> Keyboard Script in Komi and Udmurt. Teoksessa Nyelv, nyelvész,
> társadalom.
> Emlékkönyv Szépe György 65. Születésnapjára. Barátaitól, kollégáitól,
> tanítványaitól. 2. kötet. Toim. TERTS, ISTVÁN. Janus Pannonius
> Tudományegyetem. S. 32-34
>
>
>
>
>
>More information about the Ura-list mailing list