FUPA support

Johanna Laakso jolaakso at cc.helsinki.fi
Fri Sep 22 09:27:38 UTC 2000


Another Finnish voice in the chorus.

---------- Johanna Laakso <Johanna.Laakso at Helsinki.FI> ----------------
--------- Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen laitos ------------
----------------- http://www.helsinki.fi/~jolaakso/ -------------------
-- "Feministi on nainen, jolla on mukavat kengät."  - Robin Williams --

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 22 Sep 2000 11:58:04 +0300 (EET DST)
From: Jouni J Kortesharju <kortesha at cc.helsinki.fi>
To: Kelaine at Cc.Joensuu.FI, Jolaakso at cc.helsinki.fi
Subject: KannatustaHelsingissä syyskuun 22. pnä 2000

Tämä nyt tuli vain Ural-listalle, mutta kai tämän voisi laittaa myös
Ura-listille, jotta vaikutettaisiin myös päättäjiin?

MCJT

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 19 Sep 2000 10:06:16
From: Kimmo E. Laine <kelaine at cc.joensuu.fi>
To: ural-lista at helsinki.fi
Subject: Re: FUPA-tarkekirjoitus ja standardi ISO/IEC 10646

Hei!

Tahdon ilmaista kannatukseni Jounin esittämille ajatuksille.

t: Kimmo L.

>Helsingissä syyskuun 18. pnä 2000
>
>Hyvät listalaiset!
>
>Haluaisin osallistua keskusteluun tietokoneiden
>Unicode-merkistöjärjestelmän kehittämisestä.
>
>Ilmaisen vilpittömän tukeni Klaas Ruppelille ja Michael Eversonille heidän
>pyrkiessään siihen, että ns. FUPA, joka myös FUF-tarkekirjoituksena ja
>"Setälän tarkekirjoituksena" tunnetaan, huomioitaisiin Unicodea
>kehitettäessä. Kiitän kaikkia, jotka ovat nähneet vaivaa asian eteen ja
>toivon, että standardiin ISO/IEC 10646 lisätään Ruppelin esittämät merkit.
>
>Jo kevätpuolella kuulin Ruppelin kannanottoja asiasta. Kesällä oleskelin
>valitettavasti niin paljon ulkomailla ja sähköpostin tavoittamattomissa,
>etten voinut osallistua tähän keskusteluun. En siis tunne kaikkia
>tähänastisia kannanottoja.
>
>Edustan opiskelijan ja suomalais-ugrilaisen kulttuuriaktivistin näkökulmaa
>FUPA-kysymykseen.
>
>Jos FUPA:n vaatimat merkit olisivat olleet helposti saatavilla edes
>yleisimmissä tekstinkäsittely- ja sähköpostiohjelmissa, minä ja monet
>ystäväni olisimme opiskeluaikanamme säästäneet kymmeniä, luultavasti jopa
>satoja tunteja. Olisimme voineet käyttää ne kirjasinlajien jatkuvan
>vaihtamisen ja kaikesta huolimatta välttämättömän tarkkeiden manuaalisen
>lisäilyn sijasta esimerkiksi tutustuen laajemmin alamme
>ammattikirjallisuuteen. Samalla kirjoittamiemme tekstien ulkoasu olisi
>ollut huomattavasti parempi.
>
>FUPA-merkkien ongelmallisuus tietojenkäsittelyssä on johtanut jopa siihen,
>että uralistit ovat alkaneet julkaista pienoisartikkeleita uralilaisten
>kielten vaihtoehtoisista, tietokoneystävällisistä (!) merkintätavoista.
>Esimerkkinä mainittakoon DOBÓ 1996. Nämä ehdotukset ovat sinänsä
>kiintoisan keskustelun ohella usein johtaneet täysin tarpeettomaan
>kiistelyyn.
>
>Viime vuosina monista Länsi-Euroopassa huonosti tunnetuista uralilaisista
>kielistä on tullut eläviä verkkokieliä. Itselläni on arkistoituna
>erilaisin vakiintumattomin latinalaisin järjestelmin kirjoitettuja
>sähköviestejä ainakin mariksi, mordvaksi ja udmurtiksi. Näitä kieliä olisi
>tietysti järkevää kirjoittaa kyrillisin kirjaimin, mutta jotkut ovat
>tottuneet FUPA:an, jotkut haluavat ideologisista syistä käyttää
>latinalaista kirjaimistoa, jotkut taas varmasti mielellään
>sisällyttäisivät muunkielisiin viesteihinsä tieteellisellä transkriptiolla
>kirjoitettuja esimerkkejä. Lainataanhan suomenkielisissä sähköviesteissä
>yleisesti vieraskielisiä tekstinkatkelmia. FUPA-merkistön (ja kyrillisten
>ja esim. unkarilaisten kirjainten) helpompi saatavuus olisi omiaan
>edistämään kielten ja kulttuurien tasa-arvoa tietoverkkokulttuurissa.
>
>Kaikeksi onneksi en ole vielä joutunut mainittavasti taistelemaan
>merkistöongelmien kanssa varsinaisen julkaisutoiminnan saralla. Sen sijaan
>olen lukenut aivan tarpeekseni teoksia, joiden konekirjoitettuihin tai
>tulostettuihin käsikirjoituksiin tarkkeet on söhritty käsin viime
>vaiheessa ennen painatusta.
>
>Kielitieteilijät tai uralilaisista kielistä ja kansoista muutoin
>kiinnostuneet ihmiset eivät kaipaa päivääkään ylimääräistä aikaa ilman
>tietokoneita, joilla voi vaivattomasti kirjoittaa ja tulostaa
>FUPA-tarkekirjoitusta.
>
>Kunnioittaen
>
>Jouni Kortesharju
>suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija
>Helsingin yliopisto
>
>
>KIRJALLISUUSVIITE
>
>DOBÓ, ATTILA 1996: Towards a Transition from Cyrillic to Latin and
>Keyboard Script in Komi and Udmurt. Teoksessa Nyelv, nyelvész, társadalom.
>Emlékkönyv Szépe György 65. Születésnapjára. Barátaitól, kollégáitól,
>tanítványaitól. 2. kötet. Toim. TERTS, ISTVÁN. Janus Pannonius
>Tudományegyetem. S. 32-34More information about the Ura-list mailing list