Help for the Museum of Votian culture

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Oct 9 09:48:46 UTC 2001


Dear All,

forwarded, a message from the UGRIMUGRI list (in Estonian), calling for
donations to help in re-building the Museum of Votian Culture in Luuditsa,
Ingria. The museum, maintained by a local enthusiast and situated in one
room of her wooden house, was burned, probably as a revenge for her activism
against local criminals, and many invaluable items, photographs etc.,
illustrating the history and culture of this almost extinct people, perished
in the flames. Those interested in helping the museum are requested to
contact the Finno-Ugric Information Centre (suri at suri.ee), where the plans
for re-building the museum are already in progress.

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
----- Jatkoviesti osoitteesta Kirsti Ruul <kirsti at suri.ee> ----
Date: Thu, 4 Oct 2001 16:59:41 +0300
From: Kirsti Ruul <kirsti at suri.ee>
Reply-To: ugrimugri at lists.ut.ee
Subject: [ugrimugri:1337] Vadja muuseum vajab abi
To: org.fenno-
ugria at lists.ut.ee,kultuur.teated at lists.ut.ee,ugrimugri at lists.ut.ee,rahvaylik
ool@
lists.ut.ee

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
4. oktoober 2001
Vadja muuseum vajab abi

Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiivi juhataja Ergo-Hart Västriku
vahendusel
jõudis Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusse teave, et septembri alguses Venemaal
Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis Luuditsa külas maha põlenud vadja
muuseumi on hakatud taastama. Muuseumi oli loonud vadja kultuuri jäädvustaja
ja
vadjalaste õiguste kaitsja Tatjana Jefimova (vt
http://www.suri.ee/il/2000/4/vadja.html, Fenno-Ugria Infoleht nr 4, 2000,),
kes
tulekahju ajal viibis Tartus, et tutvuda siinsetes muuseumides ja erakogudes
säilitatavate materjalidega.

Kohalik omavalitsus on põlenud hoone asemel lubanud Luuditsasse tuua
sadamaehituse tõttu niikuinii teisaldatava vana maja Lauga jõe suudmest.
Miilits
on kriminaalasja algatanud ja süütamist uurima asunud, kuigi tulemustest
põlenud
maja omanikele Tatjana ja Sergei Jefimovile veel teatatud pole. Kõik märgid
viitavad aga ilmselgele süütamisele.

Põleng on vadja kultuurile korvamatu kaotus. Tules hävisid kõik kogutud
esemed,
väärtuslikud vanad fotod, samuti raamatud. Kahtlustatakse süütamist
kättemaksu
pärast, sest tänavu oli Tatjana Jefimova kogunud Luuditsa elanikelt 52
allkirja
taotlusega metsavaraste tabamiseks. Siinpuhul toetuti Vene Föderatsiooni
seadusele nr 2208 põliselanike maade ja õiguste kaitse kohta ning kohaliku
administratsiooni sellealasele programmile.

Külaelanikud ja muidu ümbritsevad inimesed on muuseumi taasasutamisse väga
soosivalt ning abivalmilt suhtunud. Tatjana Jefimovale on juba praeguseks
toodud
fotosid, mille ümbervõtmist ta nüüd korraldab. Tatjana ja Sergei ise on
esialgsest suurest šokist üle saanud ja tegutsevad aktiivselt muuseumi
taastamise nimel.

Tatjana Jefimova sõnul oleks Eestist eriti oodatud annetused Paul Ariste
kogumikud ja muud vadjat puudutavad väljaanded.

7. septembri öösel toimunud põlengust teatas Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskusele
Põllumajandusakadeemia professor Enn Ernits.

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus kutsub kõiki inimesi, kellele vadja kultuuri
talletamine oluline tundub, toetama muuseumi taastamist rahaliselt või
esemeliselt (vadja-alane kirjandus, fotod jms). Annetusi kogutakse Tallinnas
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuses tööpäevadel 10.00-17.00 (Roosikrantsi
6-310) ja
Tartus Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuses tööpäevadel 10.00-12.00
ja
16.00-18.00 (Ülikooli 16-110).

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent
kirsti at suri.ee
6449270More information about the Ura-list mailing list