IFUSCO!!!

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Apr 12 11:05:12 UTC 2002


Dear Uralists,

the IFUSCO (International Finno-Ugrist Students' Conference) that should
have taken place in Izhevsk will finally be organised in Helsinki, September
11-15 this year! See below for the conference call in Finnish and English,
or contact the organisers (ifusco at helsinki.fi) and ask for a Russian
version. And please forward this call to your students and colleagues!

Best,

Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
Von: sug_ifus at mappi.helsinki.fi
Datum: Fri, 12 Apr 2002 13:22:35 +0300 (EEST)
An: ural-lista at helsinki.fi, nefa-info at helsinki.fi, mythos-list at helsinki.fi,
mana-ry at helsinki.fi, aleksanteri-lista at helsinki.fi,
kontakti at valt.helsinki.fi, kronos-info at helsinki.fi

Anteeksi ristiinpostitus! Venäjänkielinen kutsu liitteenä.

Suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liitto MAFUN, Suomen
sukukansayhdistysten
liitto Susu ry. sekä suomen kielen ja sen sukukielten opiskelijain
ainejärjestö
Siula ry. järjestävät yhdessä Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilaisen
laitoksen kanssa kansainvälisen suomalais-ugrilaisten opiskelijain
konferenssin

IFUSCO XVIII:n

Helsingissä 11.-15. syyskuuta 2002

Konferenssiin voi osallistua pitämällä korkeintaan 15 minuutin mittaisen
esitelmän uralilaisiin kansoihin, kieliin tai kulttuureihin liittyvästä
aiheesta. Konferenssi on monitieteinen: toivomme mukaan esitelmiä
kielitieteen,
folkloristiikan, kirjallisuudentutkimuksen, taiteentutkimuksen,
kansatieteen,
historian, arkeologian, politiikan, oikeustieteen, sosiologian,
tiedotusopin,
ympäristötieteen ja muiltakin aloilta.

Konferenssin virallisia kieliä ovat kaikki uralilaiset kielet. Esitelmän voi
pitää millä tahansa uralilaisella kielellä, osallistujan toivomuksesta
jollain
muullakin kielellä.

Osallistujien tulee ilmoittautua konferenssiin 30.4. mennessä, ja lähettää
esitelmistään tiivistelmät 31.5. mennessä. Tiivistelmä tulee kirjoittaa
jollakin
uralilaisella kielellä. Tiivistelmän malli on alla.

Konferenssin osallistumishinta on 50 euroa Euroopan Unionin, Norjan,
Sveitsin,
Japanin, Yhdysvaltain ja Kanadan kansalaisille, 25 euroa muiden maiden
kansalaisille. Hotellimajoitus järjestetään sitä ilmoittautuessaan
toivoville 75
euron lisähintaan. Venäjällä opiskeleville Venäjän kansalaisille konferenssi
majoituksineen on maksuton.

Ilmoittautumiset, tiivistelmät ja lisätietoa: ifusco at helsinki.fi
Tervetuloa Helsinkiin!


ILMOITTAUTUESSA TARVITTAVAT TIEDOT

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus (syntymäaika)
Kansalaisuus
Passin numero (viisumia tarvitseville)
Yliopisto ja laitos
Osoite
Sähköpostiosoite
Faksi

Äidinkieli
Muu kielitaito
Erityisruokavalio
Saapumispäivä Helsinkiin (mikäli muu kuin 11.9.)
Varaan hotellimajoituksen hintaan 75 euroa (ei Venäjän kansalaisille)


TIIVISTELMÄN MALLI

Esitelmän otsikko
Esitelmän kieli
Sukunimi ja etunimet
Yliopisto tai laitos

Tiivistelmän pituus on korkeintaan 2500 kirjainmerkkiä. Lähettäkää
tiivistelmä
mieluiten elektronisessa muodossa RTF-tiedostona. Mikäli se ei ole
mahdollista,
lähettäkää tiivistelmä paperille tulostettuna tai hyvin siististi
tekstattuna.
Älkää laittako tiivistelmään kuvia, taulukkoja tms.

Tiivistelmän on oltava perillä viimeistään 31. toukokuuta 2002. Se
julkaistaan konferenssijulkaisussa.

Postiosoite:
IFUSCO
Suomalais-ugrilainen laitos
Franzeninkatu 13
00530 Helsinki
Sähköpostiosoite: ifusco at helsinki.fi

****************************************************************************
****

The Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN/YAFUP), The Union of
Finnish
Kindred Peoples' Associations in Finland Susu ry. and Student Club of
Finnish
and Finno-Ugric Linguistics Siula ry., in co-operation with the Department
of
Finno-Ugric Linguistics of the University of Helsinki arrange the
International
Finno-Ugric Students' Conference

IFUSCO XVIII

in Helsinki, September 11-15, 2002

Papers not longer than 15 minutes
concerning Uralic peoples, languages, folklore, literature, fine arts,
ethnology, history, archaeology, politics, jurisdiction, sociology,
information,
environment or other disciplines.

The official languages of the Conference are all Uralic languages. The
papers
may be presented in any Uralic languages, or in another language if the
presenter expresses that wish.

Those participating the conference should register by April, 30. The
abstracts
of the papers to be presented should be sent by May, 31. Abstracts should be
written in a Uralic language. The model of the abstract is given below.

The participation fee for the citizens of the European Union, Norway,
Switzerland, Japan, Canada and the United States is 50 euros, for the
citizens
of other countries 25 euros. Hotel accommodation will be arranged for the
additional fee of 75 euros.

Applications and abstracts of papers to be presented should be sent to the
address ifusco at helsinki.fi. Additional information is also available from
the
same address.
Welcome to Helsinki!

APPLICATION DATA

Full name
Date of birth
Citizenship
Number of passport (those who need visa)
University and Department
Address
E-mail
Fax

Native language
Other language skills
Diet
Arrival date to Helsinki (if not Sep, 11)
I want to book hotel accommodation for 75 euros (not for citizens of Russia)

MODEL OF ABSTRACT

Title of the paper
Language
Full name
University or department

Abstract should be no longer than 2500 characters. Please send the abstracts
in
rtf-form. If that is not possible, send the abstract printed on paper or
neatly
written in print. Do not put pictures, charts or tables in the abstract.

Abstracts should be sent by May, 31, 2002

Address:
IFUSCO
Suomalais-ugrilainen laitos
PL 25
00531 Helsinki

e-mail ifusco at helsinki.fi

--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list