Conference: Finnish/Estonian as 2nd lg

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jan 14 17:43:36 UTC 2002


Dear Uralists

(and, again, my apologies for possible cross-postings)
those teaching Finnish and/or Estonian as second language might be interested the 1st International VIRSU Conference (Joensuu, Finland, 26-27 April 2002). More information below (in Finnish) or on the conference homepage: http://language.joensuu.fi/virsu/ .

Best,

Johanna Laakso
johanna.laakso at univie.ac.at

-- FORWARDED MESSAGE --

Pirkko Muikku-Werner <Pirkko.Muikku-Werner at joensuu.fi> wrote:

> II kiertokirje:
>
> ENSIMMÄINEN KANSAINVÄLINEN VIRSU-KONFERENSSI 26.–27.4.2002 JOENSUUN
> YLIOPISTOSSA
>
> Toisen kielen omaksumista on tutkittu lähinnä indoeurooppalaisten kielten
> näkökulmasta. Sekä teorian että sovellusten kannalta on kiinnostavaa, jos
> kohdekieli kuuluu johonkin toiseen kieliryhmään. Todentuvatko aiemmin
> esitetyt väitteet, jos kohdekielenä on jokin suomalais-ugrilainen kieli,
> esim. viro tai suomi? Onko puolestaan viron ja suomen oppimisella joitain
> yhteisiä, muiden kielten oppimisesta eroavia piirteitä? Tämäntapaisten
> ongelmien ratkomisesta on kiinnostunut VIRSU (Viro tai suomi kohdekielinä),
> useiden yliopistojen yhteistyöhanke, joka haluaa nyt koota kaikki viroa tai
> suomea toisena (S2) / vieraana kielenä tutkivat, opettavat, opiskelevat tai
> niistä ylipäänsä kiinnostuneet ensimmäiseen kansainväliseen konferenssiin.
> VIRSU-konferenssiin on kytketty myös suomalais-virolainen kontrastiivinen
> seminaari, koska monet vertailevasta tutkimuksesta kiinnostuneet ovat
> aktiivisesti osallistuneet myös VIRSUn toimintaan ja yhteistyö on siten
> luontevaa.
>
> Konferenssiin voi ilmoittautua allekirjoittaneelle viimeistään 15:nteen
> helmikuuta mennessä (sähkö)postitse kertomalla nimensä ja yhteystietonsa
> (myös sähköpostiosoite). Mikäli haluatte pitää esitelmän, tarkemmat ohjeet
> abstraktin laadintaan ja ilmoittautumislomake löytyvät VIRSUn kotisivuilta:
> http://language.joensuu.fi/virsu/ Esitelmän hyväksymisestä tiedotetaan
> asianomaisille (sähkö)postitse maaliskuun 15. päivään mennessä.
> Konferenssiesitelmien pohjalta laaditut artikkelit julkaistaan.
>
> Konferenssin osallistumismaksu on 17 euroa, opiskelijoilta 8,50 euroa.
> Mahdollisimman monen toivotaan suorittavan maksun etukäteen seuraavalle
> tilille: Sampo 800012-14588. Viesti-kohtaan olisi muistettava kirjoittaa
> "VIRSU-konferenssin osallistumismaksu" ja mielellään vielä 3989B2180313109
> (huom! tämä EI ole viite).
>
> Mikäli joku tarvitsee Joensuun karttaa, sellainen on löydettävissä
> osoitteesta http://jns.fi/
> (1. valitaan Suomeksi, 2. valitaan Joensuu info, 3. valitaan opaskartta,
> josta napsautetaan haluttua ruutua hiirellä, jolloin kartta suurenee).
>
> Yöpymiseen Joensuussa tarjoutuvat mm. seuraavat mahdollisuudet; hinnat
> koskeva perjantain ja lauantain välistä yötä, arkiyöt ovat kalliimpia;
> hintoihin sisältyy aamiainen. Huonetta varattaessa on mainittava, että
> saapuu Joensuun yliopiston järjestämään tilaisuuteen:
>
> 			   	yhden hengen 	kahden hengen
> 			   	huone		huone	
>
> Kimmel (SOKOS-hotelli) 	82 euroa 	82 euroa/huone
> +358-13-277 111		
> 							
> Vaakuna (SOKOS-hotelli)	72 euroa	72 euroa/huone
> +358-13-277 511		
>
> Atrium				47,50 		65,50 euroa/h.
> +358-13-255 888		tai 65,50
>   				euroa
>
> Matkakoti Aaro (WC ja 	34 euroa	48 euroa/huone
> suihku käytävällä)				(3 hengen huone +358-13-148 1051				63 euroa/huone)
> 				
>
> Juna-aikatauluja:	
>
> Helsingistä Joensuuhun 	21.32–7.27; 				7.04–12.22	
> Joensuusta Helsinkiin 	16.34–22.24
>
> Jyväskylästä Joensuuhun	1.14–7.27			    Joensuusta Jyväskylään	22.40–3.52
>
> Tampereelta Joensuuhun	23.35–7.27		
> Joensuusta Tampereelle 	22.40–5.33
>
> Turusta Joensuuhun 		21.10-7.27			
> Joensuusta Turkuun	 	22.40–8.04
>
> Bussiyhteyksiä: 	
>
> Jyväskylästä Joensuuhun  	6.30-12.30
> Joensuusta Jyväskylään(su)	10.15–15.50
>
> Oulusta Joensuuhun	 	14.05-21.05; 8.30–15.40
> Joensuusta Ouluun 		14.05–21.30
> 					
> Lentoyhteyksiä on päivittäin useita, mutta huhtikuun aikataulusta ei ole
> tässä vaiheessa vielä tietoa. Yleensä klo 9:n jälkeen on lähtenyt yksi kone
> Helsingistä Joensuuhun ja noin klo 19.00 Joensuusta Helsinkiin.
>
> Ajankohtaistettua tietoa voit jatkossa seurata yllä mainituilta VIRSUn
> kotisivuilta.
>
> Toivotamme kaikki virosta ja suomesta sekä niistä toisena tai vieraana
> kielenä kiinnostuneet sydämellisesti tervetulleiksi.		
>
> Järjestelytoimikunnan puolesta
>
> Pirkko Muikku-Werner
>
> postiosoite:	Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos / 		Joensuun yliopisto
> 		PL 111
> 		FIN-80101 Joensuu
> puhelin:	+358-13-251 4309
> fax:		+358-13-251 3228
> sähköposti:	pirkko.muikku-werner at joensuu.fi
>
>
> _________________________________________________________
>
> VIRSU-KONFERENSSIN ALUSTAVA OHJELMA
> Joensuu 26.–27.4.2002
>
> Perjantai 26.4.2002:
>
> 13.00–13.15	Konferenssin avaus (H1, Agora-rakennus)
> 13.15–14.00	Professori Valma Yli-Vakkuri: Pysähtyneisyyden ajan henkireikä
> (H1)
> 14.00–15.00	Sektioesitelmiä (H1, H2, H3 tai H9)
> 15.00–15.30	Kahvitauko
> 15.30–16.00	Professori Helena Sulkala: Aihe avoin (H1)
> 16.00–17.00	Sektioesitelmiä
> 17.00–17.15	Kahvitauko
> 17.15–18.00	Professori Hartmut Schröder: Kulttuurienvälinen tabututkimus ja
> vieraiden kielten opetus (H1)
>
> Lauantai 27.4.2002:
>
> 9.00–9.45	Professori Birute Klaas: Viron korkeakoulut ja viro vieraana
> kielenä uudistuneessa pintoympäristössä (H1)
> 9.45–10.15	Sektioesitelmiä
> 10.15–10.45	Kahvitauko
> 10.45–11.15	Opetusministeriön neuvos Jüri Valge: Viron kielen
> kehittämisstrategian rakenne ja kokoonpano (H1)
> 11.15–12.15	Sektioesitelmiä
> 12.15–13.00	Lounastauko
> 13.15–14.00	Professori Jaan Õispuu:Viron vähemmistökansat ja viro toisena
> kielenä -opetus: lähihistoriaa ja nykyaikaa (H1)
> 14.00–15.00	Sektioesitelmiä
> 15.00–15.10	Konferenssin päättäminen
>
> Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari kulkee yhtenä tai useampana
> sektiona VIRSU-konferenssissa.
>
>
>
>
>
>
>
> -- send "unsubscribe kitu" to majordomo at cc.jyu.fi to unsubscribe ---
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list