Diss.: Descriptive words

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed May 22 11:12:12 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded from the Finnlink list (below, in Finnish - apologies again!),
information about a new dissertation by Eve Mikone (Abo Akademi) on
"Descriptive words: definitions, form, and meaning". The theme will interest
all Uralists who have followed the recent debate on the principles of
etymology.

The dissertation will be defended in public on June 7 in Turku; the book (in
Finnish) will be published by the Finnish Literature Society
(http://www.finlit.fi/) and available very soon.

Best,

Johanna

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
Von: Urpo Nikanne <unikanne at abo.fi>
Datum: Tue, 21 May 2002 14:35:10 +0300
An: Finnlink at oulu.fi, lang-kaikk at lists.cc.jyu.fi
Betreff: [Finnlink] Väitös deskriptiivisanoista (Eve Mikone, ÅA)

FM  Eve Mikosen väitöskirja

Deskriptiiviset sanat: määritelmät, muoto ja merkitys

tarkastetaan perjantaina 7. kesäkuuta 2002 klo 12.00 Åbo Akademin
ASA-talon luen-tosalissa 265 (Vänrikinkatu 3). (Luentosali on kolmesta
ASA-talosta ns. C-talossa, 2. kerros.)

Vastaväittäjänä on professori Matti Larjavaara Helsingin yliopistosta ja
kustoksena professori Urpo Nikanne Åbo Akademista.

Tervetuloa!

Suomen kieli ja kirjallisuus
Vänrikinkatu 3A
20500 Turku
puh. 02- 215 4984


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list