Post-graduate post in Stockholm

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Feb 6 18:23:54 UTC 2003


Dear Uralists,
forwarded (below, in Swedish) from the UKANET list, an announcement of a
post-graduate (doktorand) position at the Dept. of Finnish, University of
Stockholm.

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
tel. +43 1 4277 43009 | fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
Fra: Erling SU <Erling.Wande at finska.su.se>
Dato: Thu, 06 Feb 2003 09:07:55 +0100
Til: <ukanet at lists.cimo.fi>
Emne: Ukanet: Doktorandin virka Tukholmassa****************************************************************************
Humanistiska fakultetskansliet

Kenneth Hjalmarsson

Tfn 08-16 21 30


FINSKA INSTITUTIONEN


Utannonserar en anställning som

DOKTORAND I FINSKA

(ref nr SU 617-0198-02)Som doktorand får anställas endast den som antas, eller redan är antagen,
till forskarutbildning vid en högskola.Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas
med högst två år i taget. Sammanlagt får en anställning som doktorand vara
högst fem år, dock ej för längre tid än som motsvarar forskarutbildning på
heltid under fyra år. Från dessa tider skall avräkning ske för redan
förbrukad studietid inom forskarutbildningen. Anställning som doktorand
avser arbete på heltid, om doktoranden begär det får anställningen avse
arbete på deltid (dock minst 50%).Om Du samtidigt ansöker om antagning till forskarutbildning skall detta
framgå tydligt av ansökan. För nyantagen till forskarutbildningen kan
utbildningsbidrag komma att utdelas de första två åren.Vid anställning av doktorand/antagning till forskarutbildningen skall
avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildningen. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig
åt egen forskarutbildning, men kan eventuellt även arbeta med utbildning,
forskning och administration. Sådant arbete får uppgå till högst 20%.Sökande till anställning som doktorand skall bifoga:

*  CV (curriculum vitae), innehållande uppgifter om tidigare studier,
anställningar och   publikationer.

*  en kopia av skriftliga arbeten (även sådana som författats vid
institutionen) som   åberopas i ansökan

Den som även söker om antagning till forskarutbildning skall även bifoga:

*  Ett kortfattat förslag till avhandlingsprojekt

*   finansieringsplan (i det fall antagning önskas även om universitetet
ej kan erbjuda   finansiering

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, professor Erling Wande, tel 08-16
2912.Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO), Lars Åke Säll (ST-ATF) och
Birgitta Carlén (SEKO). Samtliga nås på telefon 08-16 20 00vx.Välkommen med Din ansökan, som ska vara inkommen senast den 15 februari 2003
till: Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 Stockholm.

****************************************************************************
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list