MA Thesis from Tartu: Erzya Prosody

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Feb 11 06:16:04 UTC 2003


Dear Uralists,

with the usual... request to all of you to inform us about interesting
publications, PhD and MA theses, I forward information (below, in Estonian)
on an MA thesis to be defended at the University of Tartu, February 14.

Best
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
tel. +43 1 4277 43009 | fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------
Fra: Pertti Pyhtilä <pejupyht at cc.jyu.fi>
Dato: Mon, 10 Feb 2003 22:49:44 +0200
Til: <ural-lista at helsinki.fi>
Emne: [ural] FW: [UT.INFO:605] MagistritXX eesti ja soome-ugri keeleteaduse
osakonnas


-----Original Message-----
From: Leane Morits [mailto:leane at ut.ee]
Sent: Monday, February 10, 2003 3:55 PM
To: info; kaitse
Subject: [UT.INFO:605] MagistritXX eesti ja soome-ugri keeleteaduse
osakonnas

MAGISTRITÖÖ KAITSMINE EESTI JA SOOME-UGRI KEELETEADUSE OSAKONNAS

AUTOR:       Niina Aasmäe
PEALKIRI:    ERZA PROSODY: FINDINGS OVER TIME
JUHENDAJAD: Professor Ilse Lehiste, professor Jaan Ross
OPONENT:    Professor Tiit-Rein Viitso
KAITSMISE AEG: 14. veebruar 2003 kell 14.15
KAITSMISE KOHT: TÜ peahoone aud 234

Magistritöö sisaldab ülevaadet ersa keele prosoodia alasest
kirjandusest. Töö eesmärgiks on seni avaldatud seisukohtade ja
uurimistulemuste hindamine. Ersa keele puhul puudub prosoodianähtuste
(rõhu, kestuse ja tooni) üksikasjalik kirjeldus. Prosoodia uurimiseks on
väga vähe kasutatud akustilise foneetika meetodeid. Väitekirjas
käsitletud kirjandus pärineb peamiselt laiema teemaga töödest:
sünkroonilistest ja ajaloolistest grammatikatest, soome-ugri keelte
võrdlevatest fonoloogilistest uurimistöödest, ersa dialektide
kirjeldustest, samuti teostest ning artiklitest, kus on puudutatud
prosoodia üksikküsimusi. Väitekirja põhiosale eelneb ülevaade ersa
dialektide segmentaalse struktuuri erinevustest.


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list