scholarship for Karelian studies

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jan 10 07:51:48 UTC 2003


Dear Uralists,

forwarded from the UGRIMUGRI list (below, in Finnish), an announcement of a
grant for a PhD or Lic.Phil. thesis in Karelian (= Finnish and/or Russian
Karelia??) studies.

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
tel. +43 1 4277 43009 | fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

----------

>>> "Satu Kokkonen"
<satu.kokkonen at karjalaisenkulttuurinedistamissaatio.fi> 01/02 11:31
>>>

     julistaa haettavaksi 31.1.2003 mennessäHUMANISTISEN TUTKIMUKSEN KARJALA-APURAHAN


Apuraha, joka suuruudeltaan vastaa ylintä verovapaata stipendiä
myönnetään Karjalaan liittyvään humanistiseen tutkimukseen,
ensisijaisesti väitöskirja- tai lisensiaattityöhön. Apuraha on
henkilökohtainen, sitä ei myönnetä tutkimusryhmille.

Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, selvitykset
tähänastisista opinnoista, tutkimuksista ja muusta toiminnasta sekä
tutkimuksen ohjaajan tai vastaavan lausunto.


Hakemukset toimitetaan osoitteella Karjalaisen Kulttuurin
Edistämissäätiö, Karjalantalo, Siltakatu 1, 80100 JOENSUU.


Apurahaa koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön

     toiminnanjohtaja Satu Kokkonen,
          puh. 013 - 122 155.
_______________________________________________

--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list