New website: Skolt Saami Life

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Oct 15 09:07:08 UTC 2003


Dear All,

forwarded from the URAL-LISTA list (in Finnish, below and at
http://www.hut.fi/u/jkuokkal/v/Kolttaelamaa.doc), with usual apologies for
cross-postings, the newest press release of the Siida Saami Museum,
announcing a new virtual exhibition of Skolt Saami culture and way of life
at http://www.siida.fi/saamjiellem. For more information please contact
arja.hartikainen at samimuseum.fi.

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
"Äiti on ammatiltaan töissä yliopistossa ja lukee sähköpostia." -- Helka 6
v.

----- Original Message -----
From: Saamelaismuseo
To: "Undisclosed-Recipient:;"@smtp.inet.fi
Sent: Tuesday, October 14, 2003 9:51 AM
Subject: Siida tiedottaa


Julkaisuvapaa 14.10.2003

Sää'mjie'llem - Kolttaelämää -näyttelyn aineistosta Internet-sivut

Saamelaismuseon vuonna 1999 tuottaman Sää'mjie'llem - Kolttaelämää -Skolt
Sámi Life -näyttelyn aineistosta on tuotettu Internet-sivusto, joka
julkistetaan tiistaina 14.10.2003. Flash-tekniikalla rakennettu kuvaraito
Kolttaelämää koostuu näyttelyn valokuva-aineistosta ja teksteistä. Lisäksi
sivustolla on tietoartikkeleita kolttasaamelaisten historiasta,
uskontoelämästä jne. Sivusto on osoitteessa:
http://www.siida.fi/saamjiellem

Tekstit sivustoon on kirjoittanut FM Irja Jefremoff ja web-toimituksesta
vastaa amanuenssi Arja Hartikainen. Web-grafiikasta vastaa Sami Tapio.
Flash-osion äänet on äänitetty Inarin YLEn Sámi Radion yksikössä. Tarinan
lukijoina ovat Elli Rantala (koltansaame), Irja Jefremoff (suomi) ja Tina
Potter (englanti). Valokuvat sivustolla ovat sekä eri julkisista
arkistoista ja yksityisten henkilöiden albumeista. Sivustolta löytyvä
laaja lähdeluettelo tukee museon tietopalvelutoimintoja. Sää'mjie'llem -
Kolttaelämää www-sivuston rakentamiseen on saatu tukea opetusministeriön
tietoyhteiskuntavaroista.

"Neighbors in the North" -yhteistyönäyttely avataan Murmanskissa

Saamelaismuseo Siida on mukana näyttely-yhteistyössä Murmanskin
aluemuseon, Hammerfestin jälleenrakennusmuseon (Gjenreisningsmuseet for
Finnmark og Nord-Troms) ja Etelä-Varangin museon (Sør-Varanger Museum -
Grenselandmuseet) kanssa. Yhteistyön tulos, "Neighbors in the North - Time
of Hope" -näyttely avataan Murmanskin museossa tiistaina 14.10.2003 kello
12.00. Näyttely kertoo rajaseudun jälleenrakennusajasta. Siidan osuus
käsittelee kolttasaamelaisten asuttamisaikaa. Näyttelyn kielet ovat
venäjä, englanti, norja ja suomi. Näyttelyn graafinen toteutus ja tulostus
on tehty Murmanskissa. Työn koordinoinnista on vastannut Hammerfestin
museo. Projektia ovat rahoittaneet mukana olevien museoiden lisäksi mm.
Barentsin sihteeristö, Finnmarkin lääninhallinto ja Norjan
Kulttuurirahasto (Norsk Kulturråd). Näyttely on tehty kiertonäyttelyksi ja
Murmanskin jälkeen se kiertää ensin Finnmarkissa ja tulee aikanaan esille
myös Siidaan.

Näyttelyn avajaisten yhteydessä pidetään Murmanskin museossa Finnmarkin
alueen ja Murmanskin museoiden yhteistyötä käsittelevä seminaari
"Grenselands historie - internasjonalt samarbeid i praksis" (Rajaseudun
historia - kansainvälistä yhteistyötä käytännössä). Seminaarissa pohditaan
tulevaisuuden yhteistyön muotoja ja rajat ylittävän yhteistyön lisäämistä.
Seminaariin osallistuu noin 40 raja-alueella toimivaa museoammattilaista.
Siidasta seminaariin osallistuvat museonjohtaja Tarmo Jomppanen,
amanuenssi Arja Hartikainen ja Saamelaismuseosäätiön hallituksen
puheenjohtaja FT h.c. Samuli Aikio.

Lisätietoja:
amanuenssi Arja Hartikainen, Saamelaismuseo Siida,
arja.hartikainen at samimuseum.fi, puh. (016) 665 225 tai 040 579 3313
sekä:
Irina Shevchuck, Murmankin aluemuseo, murmansk_museum at an.ru
Silja Arvola, Sør-Varangin museo, silja.arvola at sor-varanger.kommune.no
Per Edgar Nordmo, Gjenreisningsmuseet, pernord at hammerfest.kommune.no
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list