Jobs: Acting Lecturer, Saami, University of Troms ø

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jan 28 11:42:58 UTC 2005


Philipp Conzett <philipp.conzett at hum.uit.no> writes:

Til: ura-list at helsinki.fi, saamen-tutkimus at Helsinki.FI
Emne: samigielladiehta universitehtalektor - sadjasasvirgi 30.6.2008
Dato: Fri, 28 Jan 2005 11:32:58 +0100
appologies for cross-postings

sami text at: http://uit.no/tavla/5579/2633Universitetslektor i samisk språkvitenskap ved Det humanistiske fakultet
- vikariat til 30.6.08.  Ref. 04/6586.

Søknadsfrist:
21.02.2005

Søknader merkes: Ref. 04/6586.

Ved Universitetet i Tromsø er det fra 1. august 2005 ledig et vikariat
som universitetslektor i samisk språkvitenskap til 30.6.08.

Stillingen er tilknyttet Institutt for språkvitenskap (IS), som utgjør
en del av Det humanistiske fakultet. IS driver forskning og undervisning
innenfor allmenn lingvistikk, engelsk, finsk, fransk, nordisk, samisk,
russisk og tysk.

I samisk språkvitenskap er det per i dag to midlertidig tilsatte i
universitetslektorstillinger. I tillegg er det en professor II-stilling.

Det vitenskapelige personalet i samisk språkvitenskap har ansvar for
undervisning og eksamensarbeid både på BA- og MA-nivå. De arbeider også
med videre- og etterutdanning primært på BA-nivå.

Fakultetets hovedforskningsfelt innen språkvitenskapelig forskning er
finsk-ugriske språk, studium av formelle språkstrukturer,
sosiolingvistikk, historisk lingvistikk, andrespråkslæring og
minoritets- og urfolksspråk.

For universitetslektor skal 85 % av arbeidstiden brukes til
undervisning, undervisningsrelatert virksomhet og administrasjon, mens
15 % av arbeidstiden vil være avsatt til faglig fornying.

Den som tilsettes, må kunne dokumentere kompetanse i samisk
språkvitenskap på hovedfags- eller mastergradsnivå.

Da den utlyste stillingen medfører administrativt arbeid, kreves det at
den som tilsettes behersker norsk eller et annet nordisk språk i tillegg
til samisk.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ kode 1009, LR25.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Endre Mørck, tlf. 77 64 42 38
(endre.morck at hum.uit.no)

Søknadsfrist: 21. februar 05

Søkere til vitenskapelige stillinger: Utfyllende bestemmelser for
tilsetting og betenkning for stillingene fås hhv. på
http://www.adm.uit.no/persavd/tilsett/veiledning og
http://www.adm.uit.no/persavd/betenkning/04-6586.rtf

Vitenskapelige arbeider sendes direkte til respektive
fakultet/institutt. Frist for innlevering av vitenskapelige arbeider er
lik søknadsfristen.
Universitetet i Tromsø ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom
to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, vil
Universitetet stille kvinner foran menn. Kvinner oppfordres til å søke.

Generelt: Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.
Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder
arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for
fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen i annonsen.
På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal
gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder
kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med
minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad må sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på jobbnor.no

I tillegg sendes søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og
attester, skjema over pedagogiske kvalifikasjoner og liste over
vitenskapelige arbeider innen søknadsfristens utløp i 5 eksemplarer til:

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø
Telefon 776 44975/776 44977, telefaks 776 45970-------- Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list