Funding for PhD students/Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Sep 26 06:38:50 UTC 2005


Dear All,

forwarded with usual apologies, a message from Jaakko Leino (below, in
Finnish and Swedish, original attachment deleted):

the Finnish Ministry of Education offers funding for four PhD students in
languages and linguistics (PhD school LANGNET) for four years (2006-2009)
and some short-term funding for the year 2006. For more details please see
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/haku_2005.html (in Finnish) or
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/sv_haku_2005.html (in Swedish).
Application deadline is 21 October.

Best
Johanna
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien • Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Jaakko Leino <jaakko.leino at helsinki.fi>
Organisation: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
Datum: Mon, 26 Sep 2005 08:19:57 +0300
An: FICLA <ficla at utu.fi>, SKL Jatko-opiskelijat <skl-jatko at helsinki.fi>,
nord-nordok at helsinki.fi, nordica-alla at ling.helsinki.fi,
skl-kaikki at helsinki.fi, kitu at lists.cc.jyu.fi, ura-list at helsinki.fi,
as-pekti at ling.helsinki.fi
Betreff: Tutkijakoulupaikkoja haettavana

Hyvät ystävät
(Kära vänner - det essentiella finns nedan även på svenska.)

Ensiksi: pahoittelen päällekkäispostitusta. Uskon kuitenkin olevani
hyvällä ja pyyteettömällä asialla, joten suonette anteeksi.

Pyydän levittämään tietoa alla olevasta kaikille, joita asia saattaisi
koskea ja kiinnostaa. Liitteenä on tulostusvalmis hakukuulutus
molemmilla kotimaisilla kielillä; liitettä saa kernaasti tulostaa
näkyville esimerkiksi laitosten ilmoitustauluille ja muihin soveliaisiin
paikkoihin.

Hakukuulutus löytyy myös Langnetin kotisivuilta: suomeksi osoitteesta
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/haku_2005.html ja ruotsiksi
osoitteesta http://www.helsinki.fi/hum/langnet/sv_haku_2005.html

Olennaiset asiat siis: haussa on 4 opetusministeriön rahoittamaa
tutkijaopiskelijan paikkaa ajalle 1.1.2006-31.12.2009 sekä joitakin
lyhyempiä rahoitusjaksoja vuodelle 2006. Haun määräaika
on 21.10.2005 kello 12:00.

Antoisaa syksyn alkua toivottaen

Jaakko

----------------------------------------------------------------------
Kielentutkimuksen tutkijakoulu LANGNET
Avoimia tutkijankoulutuspaikkoja

Kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet julistaa hakuun neljä
nelivuotista tutkijankoulutuspaikkaa, jotka täytetään 1.1.2006 lähtien,
sekä noin neljää henkilötyövuotta vastaavan määrän lyhyempiä, vuoden
2006 aikana käytettäviä rahoitusjaksoja. Erityisesti toivotaan
hakemuksia ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielestä.

Valtionhallinnossa siirrytään vuoden 2005 kuluessa uuteen
palkkausjärjestelmään. Palkkaus arvioidaan uudessa järjestelmässä
tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.
Nykyisen järjestelmän voimassa ollessa tutkijakoulutettavan palkka on
1719,25 €/kk.

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/opm-hakemus.html

Hakemuksen voi suunnata johonkin Langnetin viidestä ohjelmasta, mutta
sen voi tehdä myös sijoittamatta sitä mihinkään ohjelmaan.

Tietoa ohjelmista ja muusta tutkijakouluun liittyvästä osoitteesta
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/
Lisätietoja hausta: koordinaattori Jaakko Leino (puh. 09-191 23393,
s-posti: jaakko.leino at helsinki.fi) ja tutkijakoulun johtaja Markku
Filppula (puh. 013-251 4317, s-posti: markku.filppula at joensuu.fi)
Huom! Koordinaattori on työmatkan vuoksi tavoittamattomissa 16.–19.10.

Sähköinen hakemuslomake tulee lähettää viimeistään perjantaina
21.10.2005 kello 12.00.

----------------------------------------------------------------------
Forskarskola för språkforskning LANGNET
Lediga forskarutbildningsplatser

Forskarskolan för språkforskning Langnet lediganslår fyra
forskarutbildningsplatser för fyra år, vilka besätts från den 1.1.2006,
samt kortare finansieringsperioder, motsvarande ungefär fyra
personarbetsår, som bör användas under året 2006.I synnerhet välkomnas
ansökan beträffande franska, ryska, svenska och tyska.

Statsförvaltning övergår under året 2005 till det nya lönesystemet i
vilket lönen bestäms på grund av tjänstens kravnivå och individuella
prestationer. I det nuvarande systemet är lönen 1719,25 € per månad.

Ansökan lämnas in med en e-blankett som finns i addressen
http://www.helsinki.fi/hum/langnet/opm-hakemus.html

Ansökan kan antingen riktas till något av Langnets fem program, eller
kan inlämnas utan att vara bunden till något särskilt program.

Uppgifter om programmen och övrigt som berör forskarskolan finns på
adressen http://www.helsinki.fi/hum/langnet/
Tilläggsuppgifter om antagningen ges av koordinator Jaakko Leino (tel.
09-191 23393, e-post: jaakko.leino at helsinki.fi) och
forskarskolans ledare Markku Filppula (tel. 013-251 4317, e-post:
markku.filppula at joensuu.fi)
Obs! Koordinatoren kan inte nås 16.–19.10. på grund av en arbetsresa.

Den elektroniska ansökningsblanketten bör skickas senast på fredag den
21.10.2005 klockan 12.00.


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list