Wanted: Leader for Saami Interreg project

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Sun Apr 9 05:31:10 UTC 2006


Dear All,

with usual apologies for cross-postings, I forward a job announcement from
the URAL-LISTA list (below, in Finnish and Sámi): leader needed for an
international project "Recalling Ancestral Voices -- Repatriation of Sámi
Cultural Heritage". Finnish language competence is essential, knowledge of
Sámi, Norwegian/Swedish and English will also be helpful. For more
information contact the addresses given below.

Best
J
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien € Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Ural-ylläpitäjä Juha Kuokkala <ural-lista-owner at helsinki.fi>
Datum: Sat, 8 Apr 2006 01:52:06 +0300 (EEST)
An: Ural-lista <ural-lista at helsinki.fi>
Betreff: [ural] Projektinjohtajaa saamelaisen kulttuuriperinnön
inventointiin

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri,  7 Apr 2006 11:14:11 +0300
From: Karina Lukin <karina.lukin at helsinki.fi>


Haemme projektinjohtajaa saamelaisen kulttuuriperinn?n
inventointiprojektiin ?Recalling Ancestral Voices ? Repatriation of S?mi
Cultural Heritage?.

Saamelaismuseo Siidan, ?jtte-museon (Jokkmokk, Ruotsi) ja Norjan
Saamelaisk?r?jien yhdess? toteuttama Interreg-hanke alkaa huhtikuussa 2006
ja kest?? 31.10.2007 saakka.

Projektin tavoitteena on parantaa saamelaisen kulttuuriperinn?n
saavutettavuutta ker??m?ll? tietoja Pohjoismaiden museoiden ja muiden
laitosten saamelaisista esinekokoelmista. Ker?ttyjen tietojen perusteella
luodaan pohjoismainen saamelainen kulttuuriperint?rekisteri tietokannan
muodossa. Projekti pyrkii my?s nostamaan esille kysymyst? saamelaisen
kulttuuriperinn?n hallinnasta. Inventointity?h?n tullaan palkkaamaan
my?hemmin kolme projektity?ntekij??.

Projektinjohtajan teht?v?n? on projektin toiminnan suunnittelu ja
koordinointi, taloudesta vastaaminen, inventointity?n m??rittely ja
rajaaminen, tiedotustoiminnasta vastaaminen, yhteyksien luominen
kohdelaitoksiin, kyselylomakkeiden laadinta, kokousten ja seminaarin
j?rjestely sek? loppuraportin laatiminen.

Projektinjohtajalta edellyt?mme teht?v??n soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
projektinjohtamiskokemusta, oma-aloitteisuutta ja kyky? ty?skennell?
itsen?isesti. Sinun on osattava suomen kielt?. Saamen kielten ja
saamelaiskulttuurin tuntemus on lis?ansiona. On hyv? jos osaat norjaa tai
ruotsia ja englantia.

Ty? alkaa 1.6.2006 ja asemapaikkana on Saamelaismuseo Siida Inarissa.
Hakemukset 27.4.2006 klo 16.00 menness? osoitteeseen: Tarmo Jomppanen,
Saamelaismuseo Siida, 99870 Inari. Hakemuksia ei palauteta.

Lis?tietoja: Museonjohtaja Tarmo Jomppanen, puh. +358 400 167 806,
intendentti Sunna Kuoljok, ?jtte, puh. +46 971 170 14, p??konsulentti
Linda van der Spa, S?mediggi Norja, puh. +47 757 75 679.


Ohcat pro?eaktajo?iheaddji s?pmela? kultur?rbbi inventerenpro?ektii
?Recalling Ancestral Voices ? Repatriation of S?mi Cultural Heritage?.
S?memusea Siiddain, ?jtte-museain (Johkamohkki, Ruo?a) ja Norgga
S?medikkiin ovttas olla?uhtton Interreg-fidnu ?lg? cuo?om?nus 2006 ja
bist? 31.10.2007 r?djai.

Pro?eavtta d?rkkuhussan lea buoridit s?pmela? kultur?rbbi
g?vdnanf?laldaga, nu ahte ?ohkkejuvvojit die?ut Davviriikkaid museaid ja
ear? l?g?dusaid s?pmela? d?vvir?oakk?ldagaid birra. ?ohkkejuvvon die?uid
vuo?ul r?hkaduvvo davviriikkala? s?pmela? kultur?rberegisttar diehtovuo?u
h?mis. Pro?eakta geah??ala maidd?i buktit ovdan  s?pmela? kultur?rbbi
h?ldda?an???i. Inventerenbargui lea d?rkkuhus b?lk?hit ma??? golbma
pro?eaktabargi.

Pro?eaktajo?iheaddji bargun lea pro?eavtta doaimma pl?nen ja koordineren,
ekonomiijas v?stideapmi, inventerenbarggu mero?tallan ja r?ddjen,
die?ihandoaimmas v?stideapmi, oktavuo?av?ldimat ovttasbargo?sahusaide,
jearahallanskoviid r?hkadeapmi, ?oahkkimiid ja semin?ra ordnen ja
loahpparaportta r?hkadeapmi.

Pro?eaktajo?iheaddjis g?ibidat bargui heivvola? allaskuvladutkosa,
pro?eavtta jo?ihanh?rj?numi, ie?r???la?vuo?a ja d?iddu bargat ieh?anasat.
Don galggat m?httit suomagiela. S?megiela ja s?mekultuvrra dovdan lea
lassi?nsun. Buorre lea juos m?ht?t d?ro- dahje ruo?agiela ja ea?gasgiela.

Bargu ?lg? 1.6.2006 ja doaibmab?ikin lea S?memusea Siida An?ris. Ohcamu?at
27.4.2006 dmu 16.00 r?djai ?ujuhussii: Tarmo Jomppanen, S?memusea Siida,
99870 An?r. Ohcamu?at eai m?hcahuvvo.

Lassidie ut: Museahoavda Tarmo Jomppanen, tel. +358 400 167 806,
intendeanta Sunna Kuoljok, ?jtte, tel. +46 971 170 14, v?ldokonsuleanta
Linda van der Spa,  S?mediggi Norga, tel. +47 757 75 679.


Viestin listalle v?litti:
Sinikka Vakimo 
----- Edelleenl?hetetty viesti p??ttyy -----
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list