Conf.: VIRSU 3

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Aug 30 07:25:34 UTC 2006


Forwarded (below, in Finnish, Estonian and -- after some scrolling --
English), a conference call: VIRSU (teaching/learning Estonian or Finnish as
a foreign language) 3. Sorry for cross-postings!

Best,
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-7 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Pirkko Muikku-Werner <Pirkko.Muikku-Werner at joensuu.fi>
Datum: Wed, 30 Aug 2006 10:10:54 +0300
An: <langnet-kaikki at helsinki.fi>, <kitu at jyu.fi>, <s2ope-lista at kaapeli.fi>,
<afinla at lists.jyu.fi>, <solki at lists.jyu.fi>, <finnlink at lists.oulu.fi>,
<ukanet at lists.cimo.fi>
Betreff: [Finnlink] (no subject)

Pyydämme teitä ystävällisesti välittämään tietoa eteenpäin, kiitos!


KOLMAS KANSAINVÄLINEN VIRSU-KONFERENSSI

Toinen kutsu

VIRSU-konferenssi järjestetään 19. ja 20. tammikuuta 2007 Joensuun
yliopistossa. Konferenssin pääteemoja ovat viron tai suomen omaksuminen ja
opettaminen vieraana / toisena kielenä sekä Viron ja Suomen lähialueiden
pienet kielet oppimisen, opettamisen ja säilymisen näkökulmasta.

Pääpuhujina ovat dosentti Leena Huss (Uppsalan yliopisto), professori
Birute Klaas (Tarton yliopisto) ja professori Maisa Martin (Jyväskylän
yliopisto). Konferenssikielet ovat suomi, viro ja englanti.
Aloitamme perjantaina klo 13 (konferenssitoimisto avautuu kello 11) ja
lopettelemme iltapäivällä lauantaina.

Pyydämme teitä ilmoittautumaan konferenssiin 15. lokakuuta mennessä, siten
että lähetätte osoitteeseen pirkko.muikku-werner at joensuu.fi seuraavat
tiedot:
 
Nimi: 

Osoite:

Työpaikka:

Sähköpostiosoite:

Opiskelija: kyllä / ei
 
Pidättekö esitelmän:

Jos pidätte, liittäkää esitelmänne nimi, maksimissaan 2000 merkin (n. 250
sanaa) mittainen abstrakti ja kolme avainsanaa samaan sähköpostiin kuin
muutkin tiedot (EI siis erillisenä liitetiedostona). Mikäli käytätte
joitain erikoismerkkejä, jotka eivät siirry sähköpostissa, pyydämme
toimittamaan meille myös paperiversion.

Tarvitsetteko piirtoheittimen lisäksi joitain erikoisvälineitä (powerpoint
tms.):
 
Konferenssiesitelmät julkaistaan joko internetissä tai painettuna (mikäli
rahoitusta saadaan). Esitelmän hyväksymisestä ilmoitetaan kolmannessa
kiertokirjeessä, joka lähetetään marraskuussa. Siinä kerrotaan tarkemmin
myös konferenssin aikataulusta, majoitusmahdollisuuksista,
liikenneyhteyksistä Joensuuhun ja konferenssimaksun maksamisesta.
Konferenssimaksu on 30 euroa, opiskelijoilta 15 euroa.

Lisätietoja VIRSUsta saatte osoitteesta http://www.joensuu.fi/suomi/virsu/.
Kotisivuille ilmestyvät marraskuussa mm. esitelmien abstraktit, ohjelma ja
erilaisia linkkejä.

Pahoittelemme päällekkäisiä postituksia.

TERVETULOA JOENSUUHUN!

Järjestelytoimikunta

Pirkko Muikku-Werner (pj.)  Hannu Remes
Helka Riionheimo   Ossi KokkoKOLMAS RAHVUSVAHELINE VIRSU-KONVERENTS

Teine ringkiri

VIRSU-konverents toimub 19. ja 20. jaanuaril 2007 Joensuu ülikoolis.
Konverentsi kesksed teemad on eesti või soome keele omandamine ja õpetamine
võõr- ja teise keelena ning Eesti ja Soome lähialade väikesed keeled
õppimise, õpetamise ja säilimise vaatenurgast.

Plenaristid on dotsent Leena Huss (Uppsala ülikool), professor Birute Klaas
(Tartu ülikool) ja professor Maisa Martin (Jyväskylä ülikool). Konverentsi
keeled on soome, eesti ja inglise keel.

Konverents algab reedel kell 13 (konverentsi büroo avatakse kell 11) ja
lõpeb laupäeval pärast lõunat.

Palume teil registreeruda konverentsile hiljemalt 15. oktoobril saates
aadressil pirkko.muikku-werner at joensuu.fi  järgmised andmed:

Nimi:

Aadress: 

Töökoht:

E-posti aadress:

Üliõpilane: jah / ei

Kas peate ettekande:

Kui peate ettekande, palume saata samal e-meilil (seega mitte eri manusena)
 ettekande nime, teesid mahuga kuni 2000 täheruumi (umbes 250 sõna) ning
kolm võtmesõna. Kui tarvitate erimärke, mida e-post ei edasta, siis palume
ka saata meile teesid paberil.

Kas vajate peale grafoprojektori veel teisi abivahendeid (powerpoint vms):

Konverentsi ettekanded avaldatakse kas internetis või trükitult (sõltudes
rahastusest). Ettekande heakskiitmisest teatame kolmandas ringkirjas, mis
saadetakse novembris. Selles informeerime täpsemalt konverentsi ajakavast,
majutusvõimalustest, ühendustest Joensuuga ja konverentsi osavõtumaksu
maksmisest. Osavõtumaks on 30 eurot, üliõpilastel 15 eurot.

Lisaandmeid VIRSU kohta saate aadressil
http://www.joensuu.fi/suomi/virsu/. Novembris ilmuvad kodulehekülgedele mh
ettekannete teesid, konverentsi kava ja erinevad lingid.

TERETULEMAST JOENSUUSSE!

Korraldustoimkond

Pirkko Muikku-Werner (esimees)  Hannu Remes
Helka Riionheimo   Ossi Kokko

 

2nd Call for papers for
THE THIRD INTERNATIONAL VIRSU CONFERENCE

Apologies for multiple posting.


The Third International VIRSU Conference will be arranged in 19-20 January
2007 at the University of Joensuu. The main themes of the conference
include the teaching and acquisition of Estonian or Finnish as a foreign or
second language and the small languages of the areas near Estonia and
Finland from the perspective of learning, teaching or language maintenance.

The invited speakers include docent Leena Huss (University of Uppsala),
professor Birute Klaas (University of Tartu) and professor Maisa Martin
(University of Jyväskylä). The conference languages will be Finnish,
Estonian and English. The conference starts on Friday the 19th January at
13.00 (the registration will begin at 11.00) and finishes on Saturday
afternoon.

We are kindly asking you to register to the conference before October 15th
by sending the following information to the address
pirkko.muikku-werner at joensuu.fi:

Name:

Address:

Affiliation:

E-mail:

Student: yes / no

Are you going to give a paper: yes / no

If you plan to give a paper, include the title, an abstract (max 2000
characters or 250 words) and three keywords within the same e-mail message
(NB! do not send a separate attachment). If you use special characters that
are not transferable via e-mail, please send us also a paper copy.

Will you need any special equipment besides the OHP (Power Point etc.):

The conference papers will be published either on the Internet or as a book
(depending on funding). Acceptance of the papers will be notified in the
next circular, in November. The next circular will also contain detailed
information about the conference timetable, accommodation, travel
connections to Joensuu and the payment of the conference fee. The
conference fee will be 30 euros (15 euros for students).

For more information about VIRSU see the website
http://www.joensuu.fi/suomi/virsu. In November, conference information
(abstracts, program and Internet links) will be added on the site.


Welcome to Joensuu!

The organizing committee:

Pirkko Muikku-Werner (chair) Hannu Remes
Helka Riionheimo  Ossi Kokko
_______________________________________________
Finnlink postituslista
Finnlink at lists.oulu.fi
http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/finnlink


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list