32nd Finnish Annual Conf of Lx: Publication available

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Sat Jun 3 08:22:27 UTC 2006


Dear All,

apologies for cross-postings once again! As posted on numerous Finnish
linguistic lists (see forwarded message below, in Finnish), the publication
based on selected papers presented at the 32nd Annual Finnish Conference of
Linguistics (Kielitieteen päivät) in Tampere has now appeared in the series
"Tampere Studies in Language, Translation and Culture". The publication can
be downloaded in PDF format from http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=125 .
(Click "Koko teksti - full text" and the PDF file will be downloaded. If
you cannot open it, try renaming the file by changing the suffix .php to
.pdf .) Most of the papers are in Finnish, but there are a few contributions
in English and one in the exotic German language as well ;-) . Beside papers
dealing with Finnish or general-linguistic aspects, there are two
contributions on Karelian (Elena Bogdanova, Pekka Zaikov) and one on Erzya
(Jack Rueter).

Best,
J
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-7 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Kati Lampinen <Kati.Lampinen at uta.fi>

Hei!

32. Kielitieteen päivien esitelmien pohjalta kirjoitetut artikkelit
ovat ilmestyneet Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden
laitoksen Tampere Studies in Language, Translation and Culture
-julkaisusarjassa verkkoversiona:

Anneli Pajunen & Hannu Tommola (toim.):

XXXII KIELITIETEEN PÄIVÄT
TAMPEREELLA 19.-20.5.2005
Valikoima pidettyihin esitelmiin
pohjautuvista artikkeleista.


Julkaisu löytyy osoitteesta:
http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=125

Kiitokset kaikille kirjoittajille!

32. Kielitieteen päivien järjestelytoimikunnan puolesta:
-- 
Kati Lampinen
amanuenssi(opinto- ja tutkimusasiat) Departmental Coordinator
Kieli- ja käännöstieteiden laitos  School of Modern Languages and
                   Translation Studies
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO      FIN-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE

Käyntiosoite:            Visiting address:
Kanslerinrinne 1           Kanslerinrinne 1
Pinni B 5027             Pinni B 5027

puh./tel. (03) 3551 6150, fax (03) 3551 7146
s-posti/e-mail kati.lampinen at uta.fi

Hei!

Minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että Tampere Studies in Language,
Translation and Culture
-julkaisusarjan uusin verkkojulkaisu on juuri ilmestynyt:

Anneli Pajunen & Hannu Tommola (toim.):

XXXII KIELITIETEEN PÄIVÄT
TAMPEREELLA 19.-20.5.2005
Valikoima pidettyihin esitelmiin
pohjautuvista artikkeleista.


Julkaisu löytyy osoitteesta:
http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=125


 <http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=125> Onnittelut julkaisun
tekijöille,

Ewald Reuter
päätoimittaja


_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list