Finno-Ugric postgraduates to Estonia 2006

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Mar 29 10:54:04 UTC 2006


Dear All,

forwarded (below, in Estonian), with usual apologies for cross-postings,
information about the acceptance of Finno-Ugric postgraduate students in
Estonian universities in the next academic year (2006-07). The same
information in Russian (attached to the original message but deleted here)
can be retrieved from http://www.suri.ee/hp/stip-ru.html . Please feel free
to distribute this information!

Best
J
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Kadi Sarv <kadi.sarv at ut.ee>
Antworten an: ugrimugri at lists.ut.ee
Datum: Wed, 29 Mar 2006 11:38:49 +0300
An: Ugrimugri List <ugrimugri at lists.ut.ee>
Betreff: [ugrimugri:147] HXimurahvaste Programmi NXukogu teadaanne

*Teadaanne**

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi
Hõimurahvaste Programmi raames Eestisse õppima võetavate soome-ugri
üliõpilaste vastuvõtuks 2006. aastal.*

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu otsustas oma istungil Tartus 10. märtsil
2006. a. võtta 2006/2007 õppeaastal Eestisse õppima 4 doktoranti.
Kandideerida võib kõikidele erialadele (v. a. arstiteaduskond)
kõikidesse Eesti avalik-õiguslikesse kõrgkoolidesse. Doktoriõppesse
kandideerija peab olema lõpetanud 5. aastase ülikooli või omama
magistrikraadi.

Vastuvõtukonkurss toimub sel aastal kahes osas. Esmalt peab
doktoriõppesse kandideerija läbima selle Eesti kõrgkooli doktorantuuri
vastuvõtukatsed, kuhu ta tahab astuda (selleks peab ta ise suhtlema otse
vastava kõrgkooliga). Kogu informatsioon sisseastumistingimuste kohta
doktoriõppesse on saadaval kõrgkoolide kodulehekülgedel:

 Tartu Ülikool - http://www.ut.ee/studentoffice
Välisüliõpilastalituse kontaktid
Postiaadress: International Student Office, University of Tartu,
Ülikooli 18, 50090 Tartu, Estonia;
Tel: +372 7 375 150, +372 7 375 151, +372 7 375 152; Fax: +372 7 375 153;
Head of the International Student Office - Ülle Tensing, E-mail:
Ylle.Tensing at ut.ee

Tallinna Ülikool - http://www.tlu.ee/?LangID=2
Välissuhete osakonna kontaktid
Postiaadress: International Relations Office, Tallinn University, Narva
mnt 25, P-222 and P-320, 10120 Tallinn, Estonia; E-mail: iro at tlu.ee;
Contact Person: International Student Adviser - Merje Songe; Tel: + 372
6409 217; Fax: + 372 6409 118; E-mail: merje.songe at tlu.ee

Tallinna Tehnikaülikool - http://www.ttu.ee/?lang=en
Rahvusvaheliste suhete osakonna kontaktid
Postiaadress: International Relations Office, Tallinn University of
Technology, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Estonia;
Phone +372 620 3502; Fax +372 620 2020; www.iro.ttu.ee/inglise/;
Head of IRO - Madli Krispin, E-mail: madli.krispin at ttu.ee

Eesti Maaülikool - http://www.emu.ee/index.aw/set_lang_id=2
Õppearendusosakonna kontaktid
Postiaadress: Department of Academic Development, Estonian University of
Life Sciences, 64 Kreutzwaldi Street, 51014 Tartu, Estonia;
Contact Person: Külli Kõrgesaar; Telephone/fax +372 7 422 862; E-mail:
kylli.korgesaar at emu.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia - http://www.ema.edu.ee/htm/eng/main.html
Välis- ja avalike suhete osakonna kontaktid
Postiaadress: International Relations Department, Estonian Academy of
Music* *and Theatre, Rävala Avenue 16, 10143 Tallinn, Estonia;
Assistant to Vice Rector for International Relations - Jane Heinsoo,
phone: +372 6675 760, fax: +372 6675 807, E-mail: jane at ema.edu.ee;
Project Manager - Svea Ideon-Marks, phone: +372 6675 779, fax: +372 6675
807, E-mail: svea at ema.edu.ee

Eesti Kunstiakadeemia - http://www.artun.ee/index.php?lang=eng
Välissuhete osakonna kontaktid
Postiaadress: International Relations Office, Estonian Academy of Arts,
Tartu mnt. 1, 10145, Tallinn, Estonia;
Contact person: Head of the International Office - Sandra Sule, phone: +
372 6267 369, fax: +372 6267 350, E-mail: sandra.sule at artun.ee

Teise etapi käigus valib Hõimurahvaste Programmi Nõukogu ülikoolide
vastuvõtutingimused täitnud doktorandikandidaatide hulgast välja 4
Hõimurahvaste Programmi stipendiaati, kelle kulud kogu nelja-aastase
nominaalse õppeaja vältel hüvitatakse (doktorandi igakuine stipendium -
3000 krooni, igakuine eluasemetoetus - 750 krooni, kojusõidutoetus 2
korda aastas - 2500 krooni, kohustusliku ravikindlustuslepingu hüvitis),
vajadusel tasutakse ka üliõpilase õppeteenustasu.

Hõimurahvaste Programmi stipendiumile kandideerimiseks peab
*doktorantuuri vastu võetud üliõpilane* saatma vastava taotluse faksiga
Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaati (taotluse blankett on
saadaval internetis: http://www.suri.ee/hp/stip-ru.html).

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu valiku kriteeriumideks võivad olla
õpitav eriala või doktoritöö seotus soome-ugri teemaga. Hõimurahvaste
Programmi stipendiaadilt eeldatakse soome-ugri emakeele oskust (selle
kontrollimiseks võidakse kandidaadiga läbi viia telefonivestlus).

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list