FYI: Finnish Society for the Research of the History of Linguistics

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Aug 28 08:11:53 UTC 2007


Dear All,

forwarded from the KITU list (below, in Finnish), with apologies for
cross-postings:
The Finnish Society for the Research of the History of Linguistics,
initiated in 2006 and officially registered in 2007, will organize its first
seminar in Tampere in the first days of November. Read below (or contact the
organizers) for more information, and consider the important role of
(comparative) Uralic studies for Finnish linguistics (and vice versa)...

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Helena Mackay <valtanen at campus.jyu.fi>
Datum: Tue, 28 Aug 2007 09:18:51 +0300
An: <kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Kielitieteen historian seuran seminaari Tampereella
1.-2.11.2007

KUTSU

Tampereen yliopistossa kokoontui 28.4.2006 pieni joukko kielitieteen
historian tutkijoita yleisen kielitieteen lehtorin Urho Määtän
kutsumana. Tuolloin syntyi päätös perustaa Kielitieteen Historian Seura,
jonka Patentti- ja rekisterihallitus virallisesti hyväksyi merkittäväksi
yhdistysrekisteriin 28.3.2007. Ajatus seuran tarpeellisuudesta
suomalaisia kielitieteen historian harrastajia kokoavana forumina oli
alkanut kyteä Urbana-Champaignissa järjestetyssä kymmenennessä
Icholsissa jo syksyllä 2005, sillä kongressin osallistujista noin
kymmenen prosenttia oli Suomesta. Näin ollen kielitieteen historian
voitaisiin ainakin määrällisesti katsoa olevan suomalainen tieteenala
eikä ainoastaan yksittäisten tutkijoiden mielenkiinnon kohde.

Kielitieteen Historian Seuran perustamiskirjassa yhdistyksen tarkoitus
ja toiminnan laatu määritellään seuraavasti:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kielitieteen historian tutkimusta
Suomessa ja luoda kansainvälisiä kontakteja vastaaviin yhdistyksiin
ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia ja
kollokvioita, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä tiedottaa
toiminnastaan.


Kielitieteen Historian Seuran ensimmäinen seminaari järjestetään
Tampereen yliopistossa 1.-2.11.2007.


Esitelmien lähtökohdaksi ehdotamme joko P. Schmitterin (1998)
lanseeraamaa 'metahistoriografian' käsitettä tai eri
tutkimustraditioissa esiintyviä käsityksiä kielestä.

Pohdinnat siitä, miten kielitieteen historiaa kirjoitetaan, yhdistävät
meitä kaikkia ja herättävät varmasti sekä metodologisia että
epistemologisia keskusteluja tutkimusalamme luonteesta ja paikasta
kielitieteen kentässä.

Professori Anders Ahlqvist on lupautunut pitämään alustuksen aiheesta
Iirin ja suomen sijamuotojen varhaiskuvauksia.

Esitelmöitsijöille on varattu aikaa 40 minuuttia - esitelmälle 30 ja
keskustelulle 10 minuuttia. Kiinnostuneita pyydetään toimittamaan
aiheestaan lyhyt tiivistelmä sähköpostiosoitteeseen carita.klippi at uta.fi
30.9.2007 mennessä. Lisätietoja voi kysyä myös puhelimitse numerosta
0400-518479.


Kielitieteen Historian Seuran hallitus

Carita Klippi, puheenjohtaja
Mika Lähteenmäki, varapuheenjohtaja,
Anne Mäntynen, sihteeri
Mickael Suominen, rahastonhoitaja
Saara Haapamäki, jäsen

_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list