Conference: Estonian and Other Lgs

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Oct 10 13:38:56 UTC 2007


Dear All,

forwarded (below, in Estonian, with apologies for cross-postings), the
announcement of the conference "Mother tongue and other languages VI",
hosted by the University of Tartu, 22 and 23 November 2007, dealing with the
questions of 
- learning, teaching and acquiring Estonian as a second language
- language minorities and language policies
- language contacts and language change in diaspora
- Estonian in the context of other languages.

The working languages will be Estonian and English, abstracts (max. 500
characters) of 20-minute presentations or posters should be sent by 15
October to kristiina.praakli at ut.ee . For more information please read below
or contact the organizers.

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Kadi Sarv <kadi.sarv at ut.ee>
Antworten an: <ugrimugri at lists.ut.ee>
Datum: Wed, 10 Oct 2007 09:26:27 +0300
An: Ugrimugri List <ugrimugri at lists.ut.ee>
Betreff: [ugrimugri:420] Fw:[FILOS:1756] Rahvusvaheline konverents 22.-23.
novembril Tartus

Tere!
Lähenemas on rahvusvaheline konverents "Emakeel ja teised keeled VI"
(22.-23. november 2007).

Ootame Teid 22.-23.novembril 2007 Tartu Ülikoolis korraldatavale
rahvusvahelisele konverentsile "Emakeel ja teised keeled VI".
Konverentsil käsitletavad teemad on järgmised:
1. Eesti keele kui teise keele õppimine, õpetamine ja omandamine.
2. Keelelised vähemused ja keelepoliitikad.
3. Diasporaa - keelekontaktid ja keelemuutused.
4. Eesti keel teiste keelte kontekstis.

Ettekande pikkus on 20 minutit, konverentsi töökeelteks on eesti ja
inglise keel. Traditsiooniliste ettekannete kõrval on teretulnud ka
stendiettekanded.
Teese (pikkus kuni 500 tähemärki) ootame hiljemalt 15. oktoobriks 2007
e-posti aadressil kristiina.praakli at ut.ee. Vastused ettekande
aktsepteerimise kohta saadetakse hiljemalt 22.oktoobriks.

Konverentsil esinevad plenaarettekannetega prof Jyrki Kalliokoski
(Helsingin yliopisto), prof Martin Ehala (Tallinna Ülikool) ja prof Jüri
Viikberg (Tallinna Ülikool).

Konverentsi korraldamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
Konverents on osavõtumaksuta. Korraldajad tasuvad lõunasöökide,
kohvipauside, 22. novembri õhtul toimuva konverentsi vastuvõtu ja muude
konverentsikulude (mapp, teesid) eest.

Tartu Ülikool
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele (võõrkeelena) osakond
Ülikooli 16-113
51003 Tartu
telefon: +372 7 375 227
kontaktisikud:
Kristiina Praakli (kristiina.praakli at ut.ee)
Tiina Kikerpill (tiina.kikerpill at ut.ee)
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list