Seminar on Finno-Ugric lexicography

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Jun 12 09:09:51 UTC 2008


Dear All,

forwarded (below, in Estonian), with apologies for cross-postings, CFP to
the seminar "Finno-Ugric Dictionaries: the Common and the Different",
organized by Margit Langemets and Sven-Erik Soosaar, in Tallinn, 13-14 Nov.
2008 (registration deadline: 30 June). The CFP also in English on the web
page of the Estonian Association of Applied Linguistics:
http://www.rakenduslingvistika.ee/main.php?mida=yritused . For more
information visit the page and/or contact the organizers!

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Eha <eha at eki.ee>
Antworten an: <ugrimugri at lists.ut.ee>
Datum: Thu, 12 Jun 2008 10:20:12 +0300
An: <ugrimugri at lists.ut.ee>
Betreff: [ugrimugri:685] Soome-ugri leksikograafiaseminar novembris 2008

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid
liidab ja mis lahutab?“
 
Aeg: 13.-14. november 2008
Toimumiskoht: Tallinn, Eesti Keele Instituut
Korraldajad: Margit Langemets, Sven-Erik Soosaar
 
Soome-ugri keelte sõnaraamatutel on pikk traditsioon, mis ulatub 15.
sajandisse. Tänapäeval on olemas kakskeelsed sõnaraamatud kõikide soome-ugri
ja samojeedi keelte kohta. Ungari, soome ja eesti keeles on ilmunud üks või
mitu ükskeelset kirjakeele seletussõnaraamatut, ilmunud on kakskeelne mari
keele seletussõnaraamat. Etümoloogilisi sõnaraamatuid ja teatmikke on
ilmunud ja ilmumas soome, ungari, eesti, mari, komi ja mordva keelte kohta.
Sõnaraamatute koostamine ei tohi lõppeda, sest keeled muutuvad ja arenevad
ning leksikograafia peab sellega kaasas käima. Soome-ugri keeltes on palju
sarnaseid grammatilisi jooni, nagu on ühist ka leksikograafias
(sõnaraamatuteoorias) üldisemalt, mis seavad sõnaraamatute koostajad
sarnaste probleemide ette. Seminari eesmärgiks on vahetada kogemusi
soome-ugri keelte sõnaraamatute koostamisel kerkinud probleemide ja nende
lahenduste osas.
 
Seminar on kavandatud kahepäevasena: esimesel päeval käsitletakse
kakskeelsete sõnaraamatute problemaatikat, teisel päeval on arutelu keskmes
etümoloogiliste sõnaraamatute koostamine.
 
Seminari töökeeled on eesti, inglise ja vene keel.
 
Ootame vastust osalemise kohta 30. juuniks 2008 ja ettekande teese 1.
oktoobriks 2008 aadressil svenerik at eki.ee <mailto:svenerik at eki.ee> . Teeside
pikkus võib olla kuni 1 lehekülg. Teade ettekande aktsepteerimise kohta
saadetakse autorile hiljemalt 10. oktoobriks 2008.
 
Ettekandega osalejatel kaetakse sõidukulud Eestisse ja tagasi (rongi-,
bussi- ja laevapiletid; osaliselt lennukipiletid). Vajadusel leiavad
korraldajad ööbimiskoha ja tasuvad ööbimiskulud.
 
Lisainfot saab telefonil +372 6177531 või meili teel margit at eki.ee
<mailto:margit at eki.ee>  ja svenerik at eki.ee <mailto:svenerik at eki.ee>  ja
võrgulehel http://www.rakenduslingvistika.ee/main.php?mida=yritused
<http://www.rakenduslingvistika.ee/main.php?mida=yritused>


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list