KOTUS (cont'd)

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Nov 18 12:58:02 UTC 2008


Dear Colleagues,

in addition to the online petition at http://www.adressit.com/kotus_focis,
there is a petition now circulating on Finnish linguist lists (sorry for
cross-postings), with the request to send the text on paper or by e-mail to
Prime Minister Matti Vanhanen and Sari Sarkomaa, Minister of Education:

sari.sarkomaa at eduskunta.fi

Opetusministeri Sari Sarkomaa
Opetusministeriö
PL 29
FIN-00023 VALTIONEUVOSTO


matti.vanhanen at eduskunta.fi

Pääministeri Matti Vanhanen
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23
FIN-00023 Valtioneuvosto

The text (in Finnish, pasted to the end of this message) states that the
planned cuts (according to the new "productivity plan", together with the
cuts already included in current policies) will mean the loss of one third
of the resources of Kotus, which would seriously damage important functions
such as
- publishing of high-quality dictionaries
- language planning, counselling and courses in language use
- linguistic research and documentation of the developments in language use
- maintaining linguistic corpora for the use of language users and linguists
- maintaining language archives and supporting their use
- maintaining a library with uniquely valuable collections on Finnish,
Finno-Ugric languages and cultures


In addition to the online petition, please consider expressing your opinion
(using the text below or simply your own words) directly to the
above-mentioned decision-makers. In particular, it might be of special
importance that institutions (such as universities, university departments
or research centres) worldwide express their concern and remind the
policy-makers of the fact that the languages of Finland are not just a
"national" matter.

Best
JL

-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Eero Voutilainen <eero.voutilainen at helsinki.fi>
Datum: Mon, 17 Nov 2008 17:01:33 +0200
An: <kitu at jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Vetoomus Kotuksen puolesta

Hyvä kielten ja kulttuurin ystävä

Hallituksen säästötavoitteet uhkaavat nyt Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuken toimintaa.
Kysymys ei ole juustohöylästä vaan viikatteesta.

Käy allekirjoittamassa vetoomus Kotuksen puolesta osoitteessa
http://www.adressit.com/kotus_focis.

Allekirjoita myös oheinen vetoomuskirje, ja lähetä se alla oleviin
osoitteisiin joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Lähetä tämä viesti eteenpäin.

Opetusministeri:
sari.sarkomaa at eduskunta.fi

Opetusministeri Sari Sarkomaa
Opetusministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Pääministeri:
matti.vanhanen at eduskunta.fi

Pääministeri Matti Vanhanen
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23
00023 Valtioneuvosto
_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht

Vetoomus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puolesta

 

Valitse näistä: 

Hyvä pääministeri Matti Vanhanen

Hyvä opetusministeri Sari Sarkomaa

 

Opetusministeriö esittää, että uuden tuottavuusohjelman myötä Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksesta (Kotuksesta) vähennetään vuosien 2012­2015
aikana 22 henkilötyövuotta.  Jo käynnissä olevan tuottavuusohjelman
vähennykset mukaan lukien Kotuksen henkilöstöstä vähennetään kolmannes
vajaassa kymmenessä vuodessa. Tämä vaurioittaa Kotuksen toimintaa vakavasti.

 

Kotuksen toimiin kuuluu nyt mm.

­ korkealaatuisten sanakirjojen laatiminen

­ kielenhuolto, kielineuvonta ja -koulutus

­ kielentutkimus ja suomalaisten kieliyhteisöjen kehityksen seuraaminen

­ kieliaineistojen koostaminen ja tarjonta kieliyhteisön jäsenille ja
kielentutkijoille

­ kielellisten arkistojen ylläpito ja niiden käytön tukeminen

­ suomen kielen ja sen sukukielten ja kulttuurin tieteellisen
erikoiskirjaston ylläpito.

 

Kotuksen tarjoamia palveluja tarvitsevat mm. kirjoittamisen ammattilaiset,
kielentutkijat, opettajat, kääntäjät ja monet kielestä kiinnostuneet
kansalaiset. Kotuksen asiantuntemusta tarvitaan mm. viranomais- ja
lakikielen kehittämisessä. On selvää, että suunniteltujen leikkausten
jälkeen nämä tarpeet jäävät suurelta osin täyttämättä.

 

Pyydän  teitä toimimaan sen hyväksi, että Kotukseen kohdistuviksi
suunnitellut kohtuuttomat lisäleikkaukset jäävät toteutumatta. Pyydän teitä
toimimaan suomalaisen kulttuurin ja kielten hyväksi.

 

Ystävällisin terveisin,

 

[nimi]
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list