PhD positions: Evolution of language

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Apr 29 12:16:59 UTC 2009


Dear All,

forwarded from the Finnish linguists' list KITU, with apologies for multiple
postings: In a research project on language and evolution, there is a PhD
position available for a young linguist who will work on
evolutionary-ecological methods in the research of language and dialects.
Basic requirements: MA in Finnish, general linguistics or another linguistic
discipline. (Good knowledge of general linguistics is essential, knowledge
of Finnish is an asset.) For more information please read below (in Finnish)
or contact the addresses given below.

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Kalle Korhonen <kalle.korhonen at helsinki.fi>
Datum: Tue, 28 Apr 2009 16:36:07 +0300
An: <kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Kaksi tohtorikoulutettavan paikkaa: Kielen evoluutio


Koneen säätiön rahoittama hanke *Kielen murteet biologisen lajiutumisen
näkökulmasta* on kielentutkijoiden ja evoluutiobiologien
yhteistyöprojekti. Hankkeessa tutkitaan suomen murteiden ja
lähisukukielten kehittymistä erilaisissa ekologisissa ja kielellisissä
ympäristöissä sekä arvioidaan myös teoreettisesti ja metodologisesti,
miten evoluutiobiologian menetelmät soveltuvat kielten evoluution
tutkimukseen. Aineistona on ennen kaikkea Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen suomen kielen murreaineisto.

Haemme hankkeeseen kahta tutkijakoulutettavaa laatimaan väitöskirjoja
kielentutkimuksen ja evoluutiobiologian aloilta.


*Kielentutkimuksen tutkijakoulutettavalta*
edellytämme maisterin tutkintoa fennistiikasta, yleisestä kielitieteestä
tai muulta kielentutkimuksen alueelta. Yleisen kielitieteen hyvä
tuntemus on tarpeellista, ja suomen kielen tuntemus katsotaan eduksi.
Jatkokoulutettavan väitöskirjatyö liittyy evolutiivis-ekologisten
metodien rooliin kielen ja murteiden tutkimisessa. Tutkimus voi joko
soveltaa biologian metodeja tai se voi painottua metodologiaan.
Sijoituspaikkana on Helsingin tai Tampereen yliopisto.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden yhdistää tohtorintutkintoon eri
tieteenalojen osaamista ja opintoja. Hakijoilta edellytetäänkin
kiinnostusta ja aktiivista osallistumista monitieteiseen työskentelyyn.
Jatko-opiskelijoiden rahoituksena on kolmivuotinen Koneen säätiön
myöntämä apuraha.

Työ alkaa 1.9.2009. Hakemus tulee jättää viimeistään 29.5.2009.

Hakemukseen liitetään CV, julkaisuluettelo sekä kahden suosittelijan
yhteystiedot. Se lähetetään projektin johtaja Urho Määtälle sähköisesti:
urho.maatta at uta.fi. (Postios. Kieli- ja käännöstieteiden laitos,
Tampereen yliopisto, puh. 040-7216177.)

Lisätietoja:
Kalle Korhonen, kalle.korhonen at helsinki.fi  p. (09) 1912 3836
Urho Määttä, urho.maatta at uta.fi  p. 040 7216177-- 
Dos. Kalle Korhonen
Klassillisen filologian vs. yliopistonlehtori
Klassillisen filologian laitos
PL 4 (Kluuvikatu 7, 5. krs), 00014 Helsingin yliopisto
p. 09 1912 3836

_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list