Finnish Linguistics Conference 2009

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jan 12 13:57:04 UTC 2009


Dear All,

the Finnish Linguistics Conference ("Kielitieteen päivät") 2009 will take
place in Jyväskylä in May, with the title "Borders and border-crossing:
mapping the field of linguistics". Below, in Finnish (apologies for multiple
postings!), the first call. For additional information, please contact the
organisers at kielitiede2009 at jyu.fi .

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Maisa Martin <mmartin at campus.jyu.fi>
Datum: Mon, 12 Jan 2009 10:30:03 +0200
An: <Kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Kielitieteen päivät 2009

Hyvät tämän listan lukijat

Lähetän tässä ensimmäisen tiedotteen Kielitieteen päivistä. Verkkosivut
ovat joidenkin ongelmien vuoksi vielä kesken, joten osoite niihin tulee
myöhemmin. Tässä kuitenkin perustiedot päivistä. Anteeksi
päällekkäispostitukset! Tietoa saa mielellään levittää, esim.
laitoksen sisäisillä listoilla.

Terv. 

Maisa Martin 


Ensimmäinen tiedote

Rajoja ja rajanylityksiä: kielentutkimuksen kenttää kartoittamassa

Kielitieteen päivät järjestetään 36. kerran, tällä kertaa Jyväskylässä
14.-16.5. 2009. Päivien teema on Rajoja ja rajanylityksiä.

Kutsumme teeman mukaisesti erityisesti esitelmiä, jotka pohtivat sitä,
millä eri tavoin rajoja vedetään kielentutkimuksessa. Rajojen vetäminen
ja niiden vartiointi liittyy yhtäältä kielen ja kielentutkimuksen
alueiden määrittelyyn ja niiden erillisyydestä huolehtimiseen. Toisaalta
rajoja voidaan ylittää ja venyttää ja rajaseuduilta löytyy usein
uudenlaisia näkökulmia ja kysymyksenasetteluja. Rajojen ja
rajanylitysten teemaa voidaan esitelmissä lähestyä esimerkiksi
seuraavanlaisista kysymyksenasetteluista:

Miten kielitiede rajaa tutkimuksensa kohteen, kielen? Missä kulkee
kielen ja ei-kielen raja?
Miten piirtyy rajaviiva kielentutkimuksen ja muiden tutkimusalojen
välille?
Millaisia rajanvetoja kielitieteen sisällä tehdään eri
tutkimusalueisiin? Mikä kuuluu soveltavan kielentutkimuksen, mikä
teoreettisen kielitieteen kenttään?
Miten eri kielentutkimuksen perinteet ja paradigmat määrittelevät
reviirinsä ja miten niitä vartioidaan?


Kutsutut puhujat: 

Jan Blommaert, FiDiPro-professori, Jyväskylän yliopisto
Marianne Gullberg, Max Plank -Instituutti, Nijmegen, Hollanti
Michael Silverstein, Chicago

Ohjelman rakenne: 

Kielitieteen päivät aloitetaan plenaariesityksellä torstaina 14.5. klo
16 ja sen jälkeen on yhteinen illanvietto. Päivä päättyvät lauantaina
16.5. noin klo 16. Aloituksen varhaistuksella saamme koko perjantain
tehokkaaseen käyttöön ja vältymme paremmin päällekkäisyyksiltä.
Ohjelmassa on kolmen plenaarin lisäksi tavalliseen tapaan esitelmiä,
postereita, symposiumeja, työpajoja ja paneelikeskustelu.


Aikataulu: 

Esitysten abstraktit järjestäjille viimeistään 16. helmikuuta 2009 (ks.
ohje alla).
Tiedot abstraktien hyväksymisestä esiintyjille viimeistään 16.
maaliskuuta 2009. 
Ohjelman ensimmäinen versio tulee verkkosivuille maalis-huhtikuun
vaihteessa.
Ilmoittautuminen viimeistään 17. huhtikuuta 2009.

Esitysten abstraktit:

Kielitieteen päivillä voi pitää yksittäisen esityksen (20 + 10 min.)
tai posterin. Näiden abstraktit kirjoitetaan ilmoittautumislomakkeessa
olevaan tilaan (enintään 500 sanaa) ja lähetetään sähköisesti.

Symposiumien ja työpajojen järjestäjät lähettävät yhteisen abstraktin
ilmoittautumislomakkeella ja kukin esiintyjä samoin omansa. Tällöin on
mainittava, mihin symposiumiin tai työpajaan esitys kuuluu.

Toinen tiedote lähetetään sähköpostilistoille ja tulee verkkosivuille
helmikuun alussa. Siinä on tarkempia tietoja ohjelmasta, paikoista,
maksuista, matkoista ja majoituksesta.

Tervetuloa vetämään ja ylittämään rajoja!

Järjestelytoimikunta

Maisa Martin (pj)
Hannele Dufva
Tommi Jantunen
Satu Julin
Mika Lähteenmäki
Tarja Nikula
Nina Reiman
Tatjana Rynkänen    tiedustelut:
kielitiede2009 at jyu.fi


Maisa Martin 
Professori
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Kielten laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
puh. 014-260 1439

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list