Jobs in S ámi Museum, Rovaniemi, Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jul 6 15:22:29 UTC 2009


For more information please read below (in Finnish and North Sámi).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Pertti Pyhtilä <perttipyhtila at gmail.com>
Antworten an: <pyhtila at iki.fi>
Datum: Mon, 6 Jul 2009 07:09:52 +0300
An: Ural Lista <ural-lista at helsinki.fi>
Betreff: [ural] Fwd: [Museoposti] Amanuenssin sijainen ja projektityöntekijä

---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: Arja Hartikainen <arja.hartikainen at samimuseum.fi>
Päiväys: 4. heinäkuuta 2009 9:47
Aihe: [Museoposti] Amanuenssin sijainen ja projektityöntekijä
Vastaanottaja: Museoposti <museoposti at lists.greenspot.fi>


Saamelaismuseo Siida tallentaa kokoelmiinsa Suomen saamelaisten
henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä. Saamelaismuseo Siida on
valtakunnallinen erikoismuseo Inarissa.1) Saamelaismuseo Siida hakee AMANUENSSIN SIJAISTA ajalle
1.9.2009 –14.1.2010.Amanuenssi vastaa Saamelaismuseon kokoelmista. Kokoelmat sisältävät
esine-, valokuva-, arkisto- ja kirjastokokoelmat sekä ulkomuseon.
Sijaisuus alkaa 1.9.2009 ja jatkuu mahdollisesti 23.7.2010 saakka.

Amanuenssin sijaiselta edellytetään korkeakoulututkintoa, opintoja
museoaineissa sekä riittävää työkokemusta. Saamen kielen taito
katsotaan eduksi.

Hakemukset 31.7.2009 klo 16.00 mennessä osoitteella: Tarmo Jomppanen,
Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Lisätietoja:
museonjohtaja Tarmo Jomppanen puh. 0400 167 806 tai intendentti Arja
Hartikainen, puh. 040 579 3313.2) Saamelaismuseo Siida hakee PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ ajalle 1.9.2009
–31.5.2010 Samisk ungdom - Saamelainen nuoriso
-dokumentointihankkeeseen.Hanke on Ájtten (Svenskt Fjäll- och Samemuseum), Varangin museon,
Sæmien Sijten ja Siida-museon yhdessä käynnistämä Interreg-hanke,
jossa dokumentoidaan tämän päivän saamelaisen nuorison elämää yhdessä
nuorten kanssa. Työsuhde alkaa 1.9.2009.

Projektityöntekijältä edellytetään korkeakouluopintoja,
dokumentointitaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Saamen
kielen taito katsotaan eduksi.

Hakemukset 31.7.2009 klo 16.00 mennessä osoitteella: Tarmo Jomppanen,
Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Lisätietoja:
museonjohtaja Tarmo Jomppanen puh. 0400 167 806 tai intendentti Arja
Hartikainen, puh. 040 579 3313.Sámemusea Siida vurke čoakkáldagaide Suoma sámiid vuoiŋŋalaš ja
ávnnaslaš kulturárbbi. Sámi musea lea riikkadási spesiálamusea.1) Sámemusea Siida ohcá AMANUENSA SADJÁSAČČA áigái 1.9.2009 – 14.1.2010.Amanuensa vástida Sámemusea čoakkáldagain. Čoakkáldagat sisttisdollet
museagálvvuid, čuovgagovaid, arkiivamateriálaid ja girjerádjosa ja
maiddái olgomusea. Sadjásašvuohta álgá 1.9.2009 ja bistá vejolaččat
23.7.2010

rádjái.

Amanuensa sadjásaččas mii gáibidit allaskuvladutkosa, oahpuid
museafágain sihke doarvái buorre bargohárjáneami. Sámegiela dáidu
adnojuvvo ovdun.

Ohcamušat 31.7.2009 d. 16.00 rádjai čujuhusain: Tarmo Jomppanen,
Sámemusea Siida, Inarintie 46, 99870 Anár. Lassedieđut: museahoavda
Tarmo Jomppanen tel. +358 (0)400 167 806 ja intendeanta Arja
Hartikainen, tel. +358 (0)40 579 3313.2) Siida-sámemusea ohcá PROŠEAKTABARGI áigái 1.9.2009 –31.5.2010
Samisk ungdom - Sámi nuorat -dokumenterenprošektii.Prošeakta lea Ájtte-musea, Várjjat musea, Sæmien Sijte ja
Siida-sámemusea ovttas álggahuvvon Interreg-prošeakta, man ulbmilin
lea dokumenteret dálá áigge sámenuoraid eallima ovttasbarggus
nuoraiguin. Bargu álgá 1.9.2009.

Prošeaktabargis gáibiduvvojit allaskuvlaoahput, dokumenterendáiddut ja
maiddái máhttu bargat iehčanasat. Sámegiela dáidu adnojuvvo ovdun.

Ohcamušat 31.7.2009 d. 16.00 rádjai čujuhusain: Tarmo Jomppanen,
Sámemusea Siida, Inarintie 46, 99870 Anár. Lassedieđut: museahoavda
Tarmo Jomppanen tel. +358 (0)400 167 806 ja intendeanta Arja
Hartikainen, tel. +358 (0)40 579 3313.

_______________________________________________
Museoposti-lista - Museoposti at lists.greenspot.fi
http://lists.greenspot.fi/mailman/listinfo/museoposti
Green Spot - webhotelli-- 
Pertti Pyhtilä
KOTKANKATU 10A3, FI-00510 HELSINKI // Küüni 2-15, EE-51004 Tartu
+358-40-5838910 // +372-51-42731
http://www.iki.fi/pyhtila - pyhtila AT iki.fi------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list