Jobs: Postgrad/Postdoc Researcher, Northern multilingualism

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Jun 10 09:58:11 UTC 2009


Dear All,

forwarded, a job announcement from Jyväskylä (researcher in the project
"Northern Multilingualism: discourses, practices and
experiences of
linguistic diversity in North Calotte";
http://www.northernmultilingualism.fi/ ). Knowledge of Finnish at least to
some extent is required. For more information read below (in Finnish).

Best
J
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sari Päivikki Pietikäinen <sari.p.pietikainen at jyu.fi>
Datum: Wed, 10 Jun 2009 12:40:11 +0300
An: <afinla at lists.jyu.fi>, <jatkot at lists.jyu.fi>, <kielet at lists.jyu.fi>,
<kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] haetaan ma. tutkijaa Pohjoinen monikielisyys - hankkeeseen
(JYO/SA)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Humanistinen tiedekunta,
kielten laitos:

Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.9.2009 –
30.6.2010.

Virkasuhde kuuluu kielten laitoksessa toimivaan Pohjoinen
monikielisyys:
kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja
kokemukset
Pohjois-Kalotilla /Northern Multilingualism: discourses,
practices and
experiences of linguistic diversity in North Calotte
–
tutkimusprojektiin.

Suomen Akatemian monitieteinen, monikielinen projekti
tutkii
monikielisyyteen ja vähemmistökieliin liittyviä diskursseja,
käytänteitä
ja kokemuksia ei-urbaaneissa konteksteissa Pohjois-Kalotilla ja
muualla
(mm. Irlannissa ja Baskimaassa)
diskurssintutkimuksen,
sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmista.
Tutkimuskohteina ovat
vähemmistökielet ja monikielisyys turismissa,
mediassa,
kielimaisemassa ja monikielisissä perheissä ja kouluissa.
Tarkempi
projektikuvaus löytyy projektin
www-sivuilta
www.northernmultilingualism.fi . 

Virkasuhde on tarkoitettu
väitöskirjaa tekevälle, sitä suunnittelevalle
tai jo väitelleelle
aktiiviselle ja yhteistyökykyiselle tutkijalle,
jonka tutkimusprofiili
soveltuu projektin tavoitteisiin. Mikäli
kysymyksessä on jatkokoulutettava,
tällöin käytetään nimikettä
tohtorikoulutettava. Väitöskirjan suorituspaikka
tulee olla Jyväskylän
yliopiston kielten laitos. Työtehtäviin kuuluvat oma
itsenäinen, mutta
projektin teemoihin nivoutuva tutkimustyö sekä projektiin
liittyvät muut
tehtävät. Työtilat voidaan järjestää Jyväskylän yliopiston
kielten
laitokselta tai muualta.
 
Virkasuhteen menestyksellisessä
hoitamisessa edesauttaa ylempi
korkeakoulututkinto. Virkasuhteeseen
vaaditaan riittävä suomen kielen
taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä
(463/1998). Asetuksen 18 §:n
mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen,
joka ei ole syntyperäinen
voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan sen
estämättä, että hän ei
ole suorittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen
taitoa.

Tutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy
yliopistojen
palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön
tehtävien
vaativuustason 3-5 (1890,66 €/kk – 2523,02 €/kk) perusteella
ja
tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy
tehtävien
vaativuustason 1-4 (1608,04 €/kk – 2193,42 €/kk) perusteella.
Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa
enintään 46,3 % tehtävänkohtaisesta palkanosasta.

Jos aihe
kiinnostaa ja katsot soveltuvasi tiimiin, lähetä suomen –
tai
englanninkielinen hakemuksesi alla mainittuun
postiosoitteeseen.
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat:
- yhteystiedot
- ansioluettelo tai nimikirjanote
- julkaisuluettelo 
- max.
2500 sanan mittainen kuvaus omasta tutkimusaiheesta ja sen
nivoutumisesta
projektin teemoihin. 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla:
http://www.jyu.fi ja
tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh.
(014) 260 1024.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen
tutkimusprojekti. 

Tiedustelut: Professori Sari Pietikäinen,
sähköposti:
sari.p.pietikainen at jyu.fi 

Hakemukset osoitetaan Jyväskylän
yliopistolle ja toimitetaan yliopiston
kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai
postitse PL 35, 40014 Jyväskylän
yliopisto. Hakuaika päättyy 24.6.2009 klo
16.15. Hakemuksia ei
palauteta.


Jyväskylässä 9. päivänä kesäkuuta
2009Hallintojohtaja   Erkki Tuunanen


Sari
Pietikäinen
Professori
Kielten laitos/Diskurssintutkimus
PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto 
www.northernmultilingualism.fi
puhelin: 014-260
1422
Fax: 014-260 1501

Professor 
Department of Languages/Discourse Studies
P.O. Box 35
FI-40014 University of
Jyväskylä
www.northernmultilingualism.fi
tel:+358.14.2601422
fax:+358.14.260
1501

_______________________________________________
Kitu mailing
list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list