New publication: Minority lgs in Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Mar 10 08:58:13 UTC 2009


Dear All,

forwarded (below, in Finnish, apologies for multiple postings!), the
announcement of a new online publication on the "literarization" of
Finland's minority languages. The publication is accessible at
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/ , the TOC is pasted to
the end of this message (original attachment deleted for list policy
reasons).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sirkka Rautoja <sirkka.rautoja at kotus.fi>
Antworten an: Sirkka Rautoja <sirkka.rautoja at kotus.fi>
Datum: Tue, 10 Mar 2009 10:22:13 +0200
An: <kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Julkaisu vähemmistökielten kirjallisesta käytöstä ilmestynyt

Julkaisu vähemmistökielten kirjallisesta käytöstä ilmestynyt

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on julkistanut Omin
sanoin -verkkojulkaisun, jossa käsitellään pohjois-, inarin- ja
koltansaamen, Suomen romanikielen sekä viittomakielen kirjallistumista.
Julkaisu on suomenkielinen, mutta sen eri kieliä käsittelevät artikkelit
ovat myös asianomaisella kielellä. Verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa
osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/.

Tarkempia tietoja antaa osastonjohtaja Klaas Ruppel, puh. 020 7813 278.
Tiedote on liitetiedostossa.

Ystävällisin terveisin
Sirkka Rautoja
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

------ Ende der weitergeleiteten Nachricht
[Sisällys / Contents]
 Klaas Ruppel: Esipuhe
♦ Pirkko Nuolijärvi: Kirjallistuminen kielisosiologisena
 ja sosiolingvistisenä ilmiönä
♦ Sophia Capdeville: Suomen saamenkielisten
 painotuotteiden alkutaival. Ensimmäisistä
 saamennoksista saamenkieliseen kirjallisuuteen
♦ Satu Mosnikoff: Kirjallistumisen vaikea taival:
 koltansaamen tapaus
♦ Petter Morottaja: Inarinsaamelaisten kirjallisuuden
 ensiaskel ja askel sen jälkeen
♦ Marja-Liisa Olthuis: Kirjakieli ja sen synty –
 inarinsaamen näkökulma
♦ Jouni Moshnikoff: Koltansaamen kieli
♦ Tiina Sanila: Älä antaudu!
♦ Kaarina Vuolab-Lohi: Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa
♦ Kimmo Granqvist: Suomen romanin kirjallinen perinne ja kirjoittaminen
♦ Henry Hedman: Romanikieli elämäni varrella
♦ Mertsi Lindgren: Mertsi Lindgrenin tie romanikielen opettajaksi
♦ Leena Savolainen: Viittomakielen kirjallistuminen Suomessa
♦ Päivi Mäntylä ja Pia Taalas: Äidinkieli--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list