Karelian dictionary online

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Oct 14 08:12:26 UTC 2009


Karjalan kielen sanakirja (Dictionary of the Karelian language), published
on paper by the Research Institute of the Languages of Finland and the
Finno-Ugrian Society 1968-2005, is now available online as well (officially
from tomorrow, October 15, on). The address is http://kaino.kotus.fi/kks ,
for further information please read below (in Finnish, which is also the
meta-language of the dictionary).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Lotta Jalava <lotta.jalava at helsinki.fi>
Datum: Wed, 14 Oct 2009 10:51:11 +0300
An: <sugri-laitos at helsinki.fi>, <ural-lista at helsinki.fi>
Betreff: [ural] Karjalan kielen sanakirjan sähköinen versio ilmestyy


Karjalan kielen sanakirjan sähköinen versio ilmestyy

Haluatko tietää, miten eläimiä kutsuttiin Suistamolla entisaikaan?
Miten suomen sanan tanssia voisi kääntää tverinkarjalaksi? Minkälaisia
sanontoja Vuokkiniemessä on käytetty, tai millaiset uskomukset ovat
vaikuttaneet elämään Salmin pitäjässä? Esimerkiksi näihin kysymyksiin
saat vastauksen Karjalan kielen sanakirjan verkkoversiosta.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran
yhteistyönä julkaistu kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja
(1968-2005) on nyt sähköisenä versiona Kotuksen
Kaino-aineistopalvelussa (http://kaino.kotus.fi/kks) kaikkien
kiinnostuneiden käytössä.

Sähköisessä sanakirjassa on monenlaisia hakuominaisuuksia. Voi etsiä
sanojen käyttöyhteyksiä, esimerkiksi itkuvirsisanastoa, lastenkielessä
tai soimauksissa käytettyjä sanoja, sananparsia, uskomuksia ym.
Halutessaan saa vaikkapa kaikki yhden pitäjän esimerkkilauseet.
Hakusanat ovat sanakirjassa karjalaksi, mutta sanakirjasta voi myös
hakea suomen sanoille karjalankielisiä vastineita
Selite/suomennos-haun avulla. Verkkoversiota päivitetään tarpeen mukaan.

Karjalan kielen sanakirja on murresanakirja. Siinä ovat edustettuina
kaikki varsinaiskarjalan - vienankarjalan ja eteläkarjalan - ja
aunuksenkarjalan eli livvin murteet. Lyydiläismurteita ei sanakirjassa
ole mukana.

Sanakirjassa on yli 83 000 hakusanaa. Aineistoa on kerätty lähes sadan
vuoden ajan: 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Muun muassa aineiston
laajuuden vuoksi sanakirja on merkittävä apu kehitettäessä karjalan
kirjakieltä Suomessa, Karjalan tasavallassa ja Tverin Karjalassa.

Karjalan kielen sanakirjan verkkoversio julkistetaan torstaina
15.10.2009 osoitteessa http://kaino.kotus.fi/kks.

Jogo löyvit midä tuandoi etsit?


Lisätietoja antavat
Marja Torikka, sähköposti marja.torikka[ät]kotus.fi, puh. 020 7813 295 ja
Leena Joki, sähköposti leena.joki[ät]kotus.fi, puh. 020 7813 238.


Viestin välitti:
-- 
Lotta Jalava, amanuenssi (mvs)
puh (09) 191 40015
Suomalais-ugrilainen laitos
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list