Estophilus scholarships

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Sep 14 14:33:23 UTC 2009


Dear All,

forwarded (below, in Estonian), the announcement of Estophilus scholarships
for research in Estonia (eligible are under- and postgraduate and postdoc
researchers of foreign universities, not Estonians studying abroad). For
more information follow the link below (homepage also in English).

best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Katrin Maiste <katrin at einst.ee>
Antworten an: Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at lists.einst.ee>
Datum: Mon, 14 Sep 2009 17:06:25 +0300
An: Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at lists.einst.ee>
Betreff: [Ekkav_keskus] Estophiluse stipendium

Tere!

Tuletan meelde, et läheneb Estophiluse stipendiumi taotlemise sügisene
tähtaeg  - 1. oktoober (http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/)

Stipendium on mõeldud Eestis uurimistöö tegemiseks ja seda saavad
taotleda välismaa ülikoolide magistrandid, doktorandid ja
doktorikraadiga uurijad (NB! välismaal õppivad eestlased seda taotleda
ei saa).

Palun edastage link Eesti-huvilistele magistrantidele, doktrantidele ja
doktoritele.

Taotleja peab leidma Eestist teadus- ja arendusasutuse, kes on valmis
taotlejat abistama ja toetama uurimistöö tegemisel.

Välisõppe nõukogu on andnud stipendiume erinevate valdkondade
uurijatele, stipendiumi määramisel arvestatakse seda,
et töö eeldab Eestis viibimist,
et uurimisteema oleks otseselt Eestiga seotud (st mitte ühe väikse osana
võrdluses teste riikide vastava nähtuse vms-ga),
kui palju teemat on uuritud ja kui vajalik see uurimistöö on.

Parimate tervitustega
Katrin Maiste

-- 
Eesti Instituut
Suur-Karja 14
10140 Tallinn
Tel + 372 6314 355
ekkm.einst.ee

_______________________________________________
Ekkav_keskus mailing list
Ekkav_keskus at lists.einst.ee
https://lists.einst.ee:4444/mailman/listinfo/ekkav_keskus


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list