Scholarships for Estonian-origin students

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Feb 5 08:02:54 UTC 2010


Dear All,

please feel free to forward the following announcement of the "Compatriots
Programme" to students of Estonian descent who wish to continue their
studies in Estonia. For more information in English, see
http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=92 .

Note that this programme is meant for students with Estonian roots. For
other foreign students of Estonian, the next application deadline for the
Estophilus scholarships will be March 1, see
http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/ .

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Katrin Maiste <katrin at einst.ee>
Antworten an: Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at lists.einst.ee>
Datum: Fri, 05 Feb 2010 09:54:56 +0200
An: Õpetuskeskuste postiloend <ekkav_keskus at lists.einst.ee>
Betreff: [Ekkav_keskus] Stipendium eesti juurtega õppureile

Tere!

Palun edastage see info eesti juurtega (üli)õpilastele, kes soovivad
jätkata õpinguid Eestis.

Haridus- ja Teadusministeerium ja rahvuskaaslaste programmi nõukogu
kuulutavad välja rahvuskaaslaste programmi stipendiumi konkursi.

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada
väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides,
riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutsehariduskeskustes. Stipendiumiga
kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa
riigilõiv ning makstakse eluaseme- ja sõidutoetust. Programmi raames
toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui taotleja eesti
keel ei ole edukaks õppetööks piisav, on võimalik taotleda toetust ka
õppetööle eelnevaks eesti keele intensiivõppeks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid:
€ taotlus (taotlusvorm); http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=123
€ elulookirjeldus;
€ keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte
keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi
tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada
kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend;
€ passi isikuandmetega lehe koopia;
€ sünnitunnistuse koopia;
€ 1 foto (4x5 cm);
€ 2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna
esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 1. aprilliks 2010 posti teel
aadressile:
Rahvuskaaslaste programm
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti

Täiendav informatsioon: http://www.archimedes.ee/amk/index.php?leht=10 .


Heade soovidega,

Julia Duh

Mobiilsusbüroo
Kõrghariduse arenduskeskus
SA Archimedes
Koidula 13a
10125 Tallinn

tel +372 699 6496
www.archimedes.ee/amk
www.archimedes.ee/dora
www.studyinestonia.ee

PS! Juhin tähelepanu, et see stipendium on mõeldud just
rahvuskaaslastele, teistele eesti keele õppuritele see ei laiene - neile
soovitan Eestis teadustöö tegemiseks taotleda stipendiumit Estophilus
(http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus), mille järgmise vooru tähtaeg on
1. märts.

Katrin Maiste
_______________________________________________
Ekkav_keskus mailing list
Ekkav_keskus at lists.einst.ee
https://lists.einst.ee:4444/mailman/listinfo/ekkav_keskus


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list