Days of Lx (Finland): Finno-Ugric Workshop

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jan 29 20:53:37 UTC 2010


The annual Finnish Linguists' Conference, now due to take place in Helsinki
in May 2010 ( http://www.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2010/ ), will also
include a workshop on "The Evolution of Form and Meaning in the Finno-Ugric
Languages". For  more details, please read below (in Finnish) or contact the
organisers (addresses at the end of the message).
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Arja Hamari <arja.hamari at helsinki.fi>
Datum: Fri, 29 Jan 2010 13:18:34 +0200
An: <kitu at lists.jyu.fi>
Betreff: [Kitu] Lisäys: Fennougristiikan työpaja Kielitieteen päivillä
toukokuussa

Lisäys edelliseen: Kielitieteen päivät siis järjestetään Helsingin
yliopistossa 20.-22.5.2010
(http://www.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2010/)

Terveisin,
Arja Hamari

------------

Muodon ja merkityksen evoluutio suomalais-ugrilaisissa kielissä

Viime vuosina vakiintuneita käsityksiä suomalais-ugrilaisen
kantakielen rakenteesta ja tytärkielten kehityksestä on monin osin
tulkittu uudelleen. Kyseenalaisiksi ovat joutuneet käsitykset paitsi
kielikunnan eritasoisten kantakielten välisistä suhteista ja
kantakielten ikäämisestä myös monien eri kieliopillisten aineisten
alkuperästä. Tutkijoiden huomio on enenevässä määrin siirtynyt
sanastosta rakenteisiin ja rakenteissa käytettävien kielenainesten
historiallisesta vertailusta kielen evoluution kuvaukseen. Samalla
myös perinteisen historiallis-vertailevan fennougristiikan
tutkimustulokset ovat saaneet uusia tulkintoja.

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten oppiaineryhmä
järjestää XXXVII Kielitieteen päivien yhteydessä työpajan, johon
toivotaan esitelmiä suomalais-ugrilaisten kielten merkityksen ja
muodon muutoksista. Mukaan sopivat kaikki teemat, jotka käsittelevät
esim. suomalais-ugrilaisten kielten rakenteiden muutosta ja alkuperää,
kieliopillisten ainesten taustaa tai historiallisen ja synkronisen
fennougristiikan leikkauspintoja.

Tiivistelmät (korkeintaan 500 sanaa) tulee lähettää sekä Janne Saarikivelle
(janne.saarikivi at helsinki.fi) että Arja Hamarille
(arja.hamari at helsinki.fi) 14.2.2010 mennessä. Esitelmien
hyväksymisestä ilmoitetaan 15.3.2010 mennessä.


Terveisin,

Arja Hamari


_______________________________________________
Kitu mailing list
Kitu at lists.jyu.fi
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list