FW: [NT] ETMU Days in Oulu: 2nd Call for Abstracts

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jun 18 13:58:06 UTC 2010


Cordially recommended ­ a conference call with Finno-Ugric relevance as
well.

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: <paivi.jokinen at OULU.FI>
Antworten an: <paivi.jokinen at OULU.FI>
Datum: Fri, 18 Jun 2010 08:41:34 +0300
An: <NAISTUTKIMUS at uta.fi>
Betreff: [NT] ETMU Days in Oulu: 2nd Call for Abstracts

----------------------------------------------------------------------------
-
Please, feel free to forward the message / Viestiä saa mielellään
välittää eteenpäin.

Apologies for cross-posting / Ristiinpostitusta pahoitellen

----------------------------------------------------------------------------
---
WELCOME TO ETMU DAYS 2010 IN OULU, FINLAND!
TERVETULOA ETMU-PÄIVILLE 2010 OULUUN!

The Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and
International Migration announces the


2nd Call for Abstracts


VII ETMU-DAYS

NEGOTIATING THE LOCAL AND GLOBAL: VALUES, CITIZENSHIP AND EDUCATION

October 21-22, 2010
University Oulu
Oulu, Finland

Please, notice the deadline for abstracts 1.9.2010.


The keynote speakers at the conference are: Dr. Solveig Bergman
(Nordic Gender Institute, Oslo), Professor Maurice Crul (University of
Amsterdam), Member of Finnish Parliament Pekka Haavisto, Professor
Peter Kivisto (Augustana College), Professor Anssi Paasi (University
of Oulu), and Professor Rauni Räsänen (University of Oulu).

The theme of the seventh annual ETMU Days, 'Negotiating the local and
global: values, citizenship and education' can be approached from
many angles and therefore several workshops will be held at the
conference.

Researchers, research groups, students, organizations and other
stakeholders of the field may suggest papers for the workshops by
submitting an abstract of an intended paper.

The suggested workshops are:

1. Reflections on multiculturalism in the classroom
2. Intercultural education and learning
3. Immigration, citizenship and education for global responsibility
4. Early childhood education in multicultural contexts
5. Immigration, ethnic relations and changing educational policies
6. Indigenous knowledge and education
7. The Saami in a multicultural world
8. Minority cultures and languages
9. Mobile families and traditions
10. The meaning of place in a mobile world
11. Racism
12. Negotiating between universal and cultural values
13. Immigration, ethnicity and religion
14. Alueellinen kulttuurienvälisyys (in Finnish)
15. Multi-professional co-operation in promoting integration
16. An integrated and cohesive society in the era of increasing
diversity - in search of elements of integration
17. Negotiating the virtual - gender, ethnicity and empowerment
18. Global work
19. Sustainable development and international tourism: ethnicity,
representations and local economies in tourism.

See further information about the workshops at ETMU webpage:
http://www.etmu.fi/etmudays/eng/etmudays.html.

The length of the abstracts is ca. 200 words and the proposals are to
be sent directly to the chair persons of the chosen workshop. Contact
details are listed at ETMU webpage (see address above). The abstract
should include the name of the participant, contact information,
organization/affiliation and the name of the chosen workshop. The
organizers reserve the right to redirect abstracts to another workshop
if necessary. The abstracts should also specify the language to be
used (English, Finnish or other) and they are to be submitted by 1st
September 2010.


Finnish Journal of Ethnicity and Migration (FJEM) welcomes the
participants of the ETMU Days to submit papers presented at the
conference for publication. See the FJEM webpage at
http://www.etmu.fi/fjem/journal.html.

See the conference programme in detail:
http://www.etmu.fi/etmudays/eng/program.html.


On behalf of the organizers,

The Society for the Study of Ethnic Relations and International
Migration ETMU
Together with University of Oulu


Päivi Jokinen, Conference Secretary
paivi.jokinen at oulu.fi
tel. 00358 - 8 - 553 3814

Prof. Maria-Liisa Järvelä, Academic Leader
Faculty of Education
maria.jarvela at oulu.fi
tel. 00358 - 8 - 553 3718******

VII ETMU-PÄIVÄT

ARVOT, KANSALAISUUS JA KASVATUS GLOBAALISSA MURROKSESSA
21.-22.10.2010
Oulun yliopisto

Konferenssin pääpuhujat ovat: Johtaja Solveig Bergman (Nordic Gender
Institute, Oslo), Professori Maurice Crul (University of Amsterdam),
Kansanedustaja Pekka Haavisto, Professori Peter Kivisto (Augustana
College), Professori Anssi Paasi (Oulun yliopisto) ja Professori Rauni
Räsänen (Oulun yliopisto).

Seitsemänsien ETMU-päivien teemaa 'Arvot, kansalaisuus ja kasvatus
globaalissa murroksessa' voidaan lähestyä monesta näkökulmasta.
Aihepiiriä käsitelläänkin konferenssin aikana useissa työryhmissä.

Tutkijoilta, tutkijaryhmiltä, opiskelijoilta ja alan toimijoilta
pyydetään esitelmäehdotuksia työryhmiin, joista löytyy tarkempaa
tietoa ETMU-päivien sivuilta:

http://www.etmu.fi/etmudays/etmupaivat.html

Tarkemmat tiedot työryhmistä (mukaan lukien työryhmissä käytettävät
kielet) ovat nähtävissä nettisivuilla.

Toivottava abstraktin pituus on noin 200 sanaa. Abstraktit pyydetään
lähettämään suoraan valitun työryhmän koordinaattorille. Yhteystiedot
löytyvät yllä mainitusta www-osoitteesta.
Abstraktista tulee ilmetä  tekijän nimi, yhteystiedot, taustataho,
esityksen kieli sekä valitun työryhmän nimi. Konferenssin järjestäjät
pidättävät itsellään oikeuden siirtää esityksiä työryhmien välillä,
mikäli tarpeellista. Ehdotukset tulee lähettää työryhmän
koordinaattoreille 1.9.2010 mennessä.Järjestäjien puolesta

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU
ry
yhdessä Oulun yliopiston kanssa

Päivi Jokinen, konferenssisihteeri
paivi.jokinen at oulu.fi
08-5533 814

Prof. Maria-Liisa Järvelä, akateeminen johtaja
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
maria.jarvela at oulu.fi
08-5533 718


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list