FW: [ugrimugri:1236] Saarikivi valiti professoriks

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jun 18 13:59:12 UTC 2010


News from Tartu (apologies for cross-postings): Janne Saarikivi has been
nominated to the new DORA professor's post for Finno-Ugric studies.
Congratulations!

JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL) | Abteilung Finno-Ugristik
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/


------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Tõnu Seilenthal <tonu.seilenthal at ut.ee>
Antworten an: <ugrimugri at lists.ut.ee>
Datum: Fri, 18 Jun 2010 13:16:35 +0300
An: <ugrimugri at lists.ut.ee>
Betreff: [ugrimugri:1236] Saarikivi valiti professoriks

*TÜ pressiteatest:
*

*Tartu Ülikooli nõukogu valis kuus professorit ja nimetas emeriitdotsendi*

* *

*18. juuni istungil valis TÜ nõukogu kuus professorit ning
juhtivteaduri. Lisaks nimetas nõukogu emeriitdotsendiks Reet Kasiku.*

* *


 

*TÜ soome-ugri keelte professoriks valiti Helisingi Ülikooli soome-ugri
keelte professor Janne Saarikivi*. Saarikivi uurimisvaldkonnad on
ajalooline leksikoloogia ja komparativistika, toponüümika, Põhja-Euroopa
esiajalugu, sotsiolingvistiline ja revitalisatsiooniuurimus. Tema
uurimistöö on olnud laiahaardeline ning rahvusvahelises soome-ugri
keelte uurimises teedrajav. Ta on teinud pidevalt välitöid
Põhja-Venemaal, Karjalas, Tveri piirkonnas, Vepsamaal, saamide aladel
jm. Ta juhendab praegu üheksat doktoritööd Helsingi ja ühte Tartu
Ülikoolis, juhib kahte teadusprojekti, kuulub kahte toimetuskolleegiumi
ja kolme erialaühendusse. Prof Saarikivi publikatsioonidesse kuulub kaks
monograafiat, 15 artiklit eriala juhtivates rahvusvahelistes
eelretsenseeritavates väljaannetes ning nelja kogumiku toimetamine.
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list