Online exhibition in Khanty: From Finland to Siberia

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Nov 12 14:53:41 UTC 2010


Dear All,

forwarded (below, sorry for cross-postings) the press release of a new
exhibition on Khanty. The exhibition, opened in Khanty-Mansiisk today, is
also accessible online at http://www.nba.fi/hanti/ (Khanty version,
translated by Evdokiya Nemysova; Finnish and English versions are under
construction). The exhibition gives information about the cultures and
languages of the Ob-Ugrians and Finland, and it will be accompanied by a
textbook. The main aim of the project is to support the teaching and
maintenance of the severely endangered Ob-Ugrian languages. The project, led
by Dr. Ildikó Lehtinen (Finnish National Board of Antiquities / Museum of
Cultures) has been financed by the Finnish Cultural Foundation and realised
in cooperation with the Finnish First Language Teachers' Association.

Enjoy!

JL

-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik, Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sampsa Holopainen <sampsa.holopainen at helsinki.fi>
Datum: Fri, 12 Nov 2010 16:26:57 +0200
An: <ural-lista at helsinki.fi>
Betreff: [ural] Fwd: M. A. Castrenin seuran tiedotuksia: Hantinkielinen
nayttely----- Edelleenvälitetty viesti lähettäjältä
marja.lappalainen at castren.inet.fi -----
 Päiväys: Fri, 12 Nov 2010 09:27:30 +0200
Lähettäjä: "Marja Lappalainen" <marja.lappalainen at castren.inet.fi>
 Otsikko: M. A. Castrenin seuran tiedotuksia: Hantinkielinen nayttely

12.11.2010

Suomi tukee kaukaisia kielisukulaisia Siperiassa - hantinkielinen näyttely
on myös verkossa

Kulttuurien museo on Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä tuella,
yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa tuottanut ensimmäisen
hantinkielisen kiertonäyttelyn uhanalaisen kielen opetuksen tueksi.
Näyttely
"Suomesta Siperiaan" avataan Hanty-Mansijskissa perjantaina 12.11.2010.
Samalla julkistetaan samanniminen oppikirja ja ensimmäinen hantinkielinen
virtuaalinäyttely. Näyttelyn osoite on www.nba.fi/hanti/.

Hantit ja mansit

Suomen kaukaiset kielisukulaiset, hantit ja mansit asuvat Uralin
itäpuolella
Siperiassa Objoen ja sen sivujokien varsilla. Vaikka hanteja on noin 28 000
ja manseja 11 000, kielten puhujia on vain puolet tästä. Kielet ovat
uhanalaisia ja yhtenä syynä ovat murteiden väliset erot. Hantit ja mansit
asuvat Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan Jugran laajalla alueella
varsin
etäällä toisistaan. Pohjoisessa Kazymjoen varrella asuvien hantien kieli
eroaa melkoisesti idässä Vahjoella puhutusta murteesta. Myös
elinkeinoelämän
rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Kalastus, metsästys ja poronhoito
elättävät harvoja. Hanteja ja manseja siirtyy kaupunkeihin, joissa
kieliympäristö on erilainen. Lisäksi kielten opettajista on huutava pula.
Yliopistotasoista opetusta on supistettu vuosi vuodelta ja nyt se on
kokonaan päättymässä. Pian hantia ja mansia ei voi opiskella enää missään.
Kielten katoamisen taustalla vaikuttaa myös asenne. Vanhemmat eivät suosi
äidinkielen opetusta siinä pelossa, että se vähentää lasten pärjäämistä
venäjänkielisessä koulussa.

Kulttuuriperinnön puolesta

Suomen Kulttuurirahasto myönsi 150 000 euroa vuonna 2008 hantien ja mansien
kulttuuriperinnön vahvistamiseen ja äidinkielen tukemiseen. Varat on
ohjattu
Kulttuurien museolle M. A. Castrénin seuran kautta, jolla on parhaat
yhteydet Venäjälle ja kokemusta sukukansojen hyväksi tehtävästä työstä.

Kulttuurien museo, yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa on
tuottanut ensimmäisen hantinkielisen kiertonäyttelyn kielen opetuksen
tueksi. Näyttely "Suomesta Siperiaan" kertoo suomalaisten tutkimusmatkoista
obinugrilaisten pariin. Koulun ja museon välisen yhteistyön tehostamiseksi
on valmistunut myös hantinkielinen tehtäväkirja. Hankkeen tarkoituksena on
nuorten tavoittaminen ja siksi näyttely tehtiin myös virtuaaliseen muotoon.
Hantinkielisenä se on ainoa laatuaan. Virtuaalinäyttelyyn sisältyy tietoa
niin hantien, mansien kuin myös suomalaisten elämänmenosta ja se
toteutetaan
myös laajemmalle käyttäjäryhmälle suomeksi ja englanniksi.

Hantinkielisen kiertonäyttelyn "Suomesta Siperiaan" avajaiset pidetään
Jugran valtiollisessa kirjastossa Hanty-Mansijskissa perjantaina
12.11.2010.
Samalla julkistetaan samanniminen oppikirja ja ensimmäinen hantinkielinen
virtuaalinäyttely.

Hankkeissa ovat mukana Hanti-Mansiasta Opetuksen kehittämislaitos
Hanty-Mansijskissa ja Tegin keskikoulun koulumuseo sekä mansinkielisten
lasten keskus 'Lylyng sjum'.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen vetäjä: FT intendentti Ildikó Lehtinen, Suomen kansallismuseo /
Kulttuurien museo
Käsikirjoitus: Anne Helttunen, Anna Kangas, Ildikó Lehtinen, Annamari Saure
Ulkoasun suunnittelu: Jenni Reuter
Kuvitus: Anna Seppo
Käännös venäjästä hantiksi: Jevdokija Njomisova
Käännökset suomi-venäjä ja suomi-englanti: Käännös-Aazet Oy, Vera Survo,
Ildikó Lehtinen
Verkkototeutus ja sivuston suunnittelu: Arkkivoltti, Kari Lehtonen ja Päivi
Paananen
Interaktiivisten tehtävien ohjelmointi: Resulttia Solutions, Mika Salonen
Kannettava varjoteatteri: Ulla Kostiainen

Projektin järjestäjät:

Suomen kansallismuseo / Kulttuurien museo
Suomen Kulttuurirahasto
M. A. Castrénin seura
Äidinkielen opettajain liitto

Osanottajat:

Opetuksen kehittämislaitos, Hanti-Mansia
Jugran yliopisto, Jugran kansojen kielten, historian ja kulttuurien laitos
Tegin keskikoulun koulumuseo, Hanti-Mansia
Kansalaisjärjestö "Jugran pelastaminen"; Hanti-Mansia
Mansinkielisten lasten keskus, Hanti-Mansia

Tulokset:

Hantinkielinen kiertonäyttely
Hantinkielinen virtuaalinäyttely, www.nba.fi/hanti/
Hantinkielinen tehtäväkirja
Kannettava varjoteatteri
Hantilaisen Natalja Velitshkon työharjoittelu Kulttuurien museossa (4 kk)
Kansainvälinen seminaari Marin kansallismuseossa 24.-26.9.2010 Joškar-
Olassa
Kansainvälinen seminaari Suomen kansallismuseossa 21.1.2011

Lisätietoja: Ildikó Lehtinen, ildiko.lehtinen at nba.fi
Lea Murto-Orava
Tiedottaja
Museovirasto
PL 913, 00101 Helsinki
puh. (09) 4050 9293, 050 301 7409
lea.murto-orava at nba.fi
----- Välitetty viesti päättyy -----


----- Välitetty viesti päättyy -----


-- 
Sampsa Holopainen
+358408675101
Opastinsilta 2 A 12
00520 Helsinki
------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list