PhD Scholarship in Troms ø: language planning (Kven/Norwegian/Sámi)

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Apr 18 16:27:43 UTC 2011


Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Philipp Conzett <philipp.conzett at uit.no>
> Päiväys: 18. huhtikuuta 2011 17.01.57 UTC+2.00
> Vastaanottaja: Johanna Laakso <johanna.laakso at univie.ac.at>
> Aihe: Ph.d.-stipendiatstilling ved Universitetet i Tromsø
> 
> 
> 
> Ved Universitetet i Tromsø er det lyst ut ei stipendiatstilling i
> språkpolitikk og språkplanlegging med fokus på jamføring mellom kvensk,
> norsk og samisk (eller minst to av dem):
> 
> http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73932
> 
> Tilsettinga gjelder for fire år.
> 
> 
> ----
> 
> Tromssan yliopistossa on haettavissa väitöskirjastipendiaatti:
> Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu, pääpaino kveenin, norjan 
> ja saamen kielten vertailussa (tai vertailu vähintään kahden
> yllämainitun kielen välillä):
> 
> http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73932
> 
> Stipendi myönnetään neljäksi vuodeksi.
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20110418/631320be/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list