Online Dictionary of Estonian phraseologisms

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Aug 4 12:15:37 UTC 2011


Dear All,

forwarded (below, in Estonian), with apologies for cross-postings, an announcement of the new online dictionary of Estonian phraseologisms, available at http://www.folklore.ee/justkui/sonastik .

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: Pertti Pyhtilä <pyhtila at iki.fi>
> Päiväys: 28. heinäkuuta 2011 16.37.19 UTC+2.00
> Vastaanottaja: Ural Lista <ural-lista at helsinki.fi>
> Aihe: [ural] Fwd: [K.T:4344] Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik
> Vastaus: pyhtila at iki.fi
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Krista Ojasaar <krista at kirmus.ee>
> Date: Thu, 28 Jul 2011 14:48:05 +0300
> 
> Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik. Koostanud Asta Õim,
> Katre Õim. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2011
> (http://www.folklore.ee/justkui/sonastik). ISBN 978-9949-446-81-0a
> 
> Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas on valminud Eesti
> fraseologismide elektrooniline alussõnastik (FES). Tegemist on algupärase
> mõistelise fraseoloogia alussõnaraamatuga, mille sarnased varasemad
> sõnaraamatud eesti keeles puuduvad. FES sisaldab 20 749 eesti
> fraseologismi, s.o leppekohast sõnaühendit, mille mõistmiseks ei piisa
> ainult keele grammatikareeglite ja sõnavara tundmisest. FES-is antakse
> fraseologismide terviklik semantiline, süntaktiline ja morfoloogiline
> kirjeldus, mis võib olla lähtealuseks järgnevatele samasisulistele või
> muudele fraseologisme käsitlevatele sõnaraamatutele. Veebis saab selles
> elektronsõnastikus SQL päringu koostamisel, tulemuste järjestamisel ja
> näitamisel valida väljade vahel, kus on info fraseologismi mõistelise
> kuuluvuse, üldise tähenduse, lemma, leviku, kasutuse, süntaktilise
> struktuuri, vormistiku ja vanasõnaseoste kohta. Sellest tesauruselaadsest
> sõnastikust on fraseologisme lihtne leida ka siis, kui kasutaja ei tea,
> millist konkreetset sõnaühendit või selle vormi otsida, kuid suudab
> otsitavat seostada mõne mõistekategooriaga. Viimased on FES-is jagatud
> hierarhiliselt mõisteklassideks, üldmõisteteks ja mõisteteks.
> Makrotasandil ongi FES-i põhiüksused 1893 mõisteartiklit, mille keskmes on
> metafoori sihtmõistega se¬mantiliselt või kognitiivselt seotud ja seega
> suhteliselt lähedase tähendusega fraseologismid. FES on tervikuna
> allalaaditav XML vormingus.
> 
> Kõik FES-i alusandmed (fraseologismid, nende leviku ala, kasutusnäited)
> pärinevad Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist, mis rajaneb
> Eesti Rahvaluule Arhiivi kõnekäänukartoteegi keelematerjalil. See on
> kogutud põhiliselt 20. sajandi esimesel poolel, uusimad andmed piirduvad
> 1980ndate aastatega.
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20110804/5643ec95/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list