Jobs: Postdoc Helsinki (typology)

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jul 1 19:49:05 UTC 2011


Dear All,

forwarded, a job announcement from Helsinki: postdoc researcher for 2012, to a project on the marking of R arguments (recipient, goal, beneficiary). Good knowledge of Finnish required. For more information read below (in Finnish).

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
Välitetty viesti alkaa:

> Lähettäjä: "Seppo Kittilä" <sepkit at utu.fi>
> Päiväys: 1. heinäkuuta 2011 18.09.40 UTC+2.00
> Vastaanottaja: kitu at jyu.fi
> Aihe: [Kitu] Työpaikkailmoitus
> 
> 
> Kesäinen tervehdys kaikille!
> 
> Tiedoksenne alla oleva työpaikkailmoitus. Ilmoituksen saa vapaasti edentää henkilöille, joiden luulette olevan tästä kiinnostuneita.
> 
> Hyvää kesää kaikille,
> Seppo
> 
> ---
> 
> Nykykielten laitoksella on 14 oppiainetta, noin 2 400 perustutkinto-opiskelijaa ja vakituista henkilökuntaa 170. Laitoksella on muun muassa Suomen Akatemian huippuyksikkö sekä muita täydentävän rahoituksen projekteja. 
> 
> Nykykielten laitoksella tutkitaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä sekä näillä kielillä kirjoitettua kirjallisuutta. Lisäksi kehitetään kielitieteen, käännöstieteen, kieliteknologian ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa. Laitoksella koulutetaan näiden kieli- ja kulttuurialueiden asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin ja toimitaan näiden tieteenalojen näkyvänä vaikuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa.
> 
> Nykykielten laitoksella on yleisen kielitieteen oppiaineessa yliopistonlehtori Seppo Kittilän johtama projekti ’R-argumenttien merkintä’. Tähän projektiin nykykielten laitos hakee
> 
> TUTKIJATOHTORIA
> 
> määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2012 – 31.12.2012
> 
> Yliopistotutkijan pääasiallinen tehtävä on oma itsenäinen tutkimus, joka liittyy läheisesti projektin aiheeseen. Projektissa tutkitaan R-argumentteja (vastaanottaja, määränpää ja myös hyötyjä) kieltenvälisestä, eritoten uralilaisesta näkökulmasta. Yliopistotutkijan on käytettävä 5% työajastaan opetukseen.
> 
> Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.
> 
> Yliopistoista annetun asetuksen mukaan tutkijatohtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi vaaditaan, että hänellä on ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen taitoa. Kokemus uralilaisten kielten tutkimuksesta katsotaan eduksi.
> 
> Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
> 
> Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo tai sitä vastaava selvitys, julkaisuluettelo ja lyhyt selostus tutkimustoiminnasta. Sähköinen hakemus osoitetaan nykykielten laitoksen johtajalle Arto Mustajoelle ja toimitetaan liitteineen (CV, ansioluettelo, lyhyt selostus omasta tutkimustoiminnasta) osoitteeseen nykykielet-toimisto at helsinki.fi tai Helsingin yliopiston nykykielten laitos, PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. kerros), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy perjantaina 30. syyskuuta 2011.
> 
> Lisätietoja antaa yliopistonlehtori Seppo Kittilä, seppo.kittila at helsinki.fi p. 050-4154713
> 
> Helsinki 1. heinäkuuta 2011
> Keskushallinto
> 
> www.helsinki.fi/yliopisto
> 
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20110701/069e6c6c/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list